De snelle spreiding van Covid-19

De snelle spreiding van Covid-19 heeft de druk om onszelf en elkaar te beschermen vergroot. Gezonde en veilige faciliteiten zijn nu belangrijker dan ooit.

De dreiging in de lucht is echt

Wereldwijde gezondheidsdeskundigen en virologen zijn het erover eens: de overdracht van virussen via de lucht en aërosols vormt een belangrijke bedreiging.

De Centers for Disease Control (CDC) vonden dat COVID-19 tot 4 meter in de lucht kan reizen 1.

De New England Journal of Medicine meldde dat het virus tot 3 uur in de lucht kan blijven hangen 2

Uit onderzoek in Nederland bleek dat de typische 1,5-meter samenleving tussen mensen niet voldoende is… en er werd aanbevolen om de afstand tot 20 meter te vergroten 3

Hoe mensen geïnfecteerd raken

Onderzoek na onderzoek wijst uit dat er twee manieren van overdracht zijn

Een persoon kan geïnfecteerd raken door direct contact met een persoon of object dat het virus draagt.

Via de lucht met 2 overdrachts mogelijkheden:

Overdracht via de lucht via grote druppels
(> 10 micron) wanneer mensen hoesten of niezen (1,5 m risico)

Transmissie in de lucht door kleine deeltjes

(<5 micron) ook gegenereerd door hoesten/niezen/praten

Een complete hygiëne strategie

Een proactieve aanpak moet bestaan uit drie essentiële componenten voor de bescherming tegen de overdracht van virussen in een gemeenschappelijke omgeving.Handen wassenReinigen van oppervlaktesDe lucht reinigen

We moeten de lucht reinigen

ASHRAE, ‘s werelds grootste associatie toegewijd aan het onderwerp ventilatie en luchtkwaliteit (HVAC), heeft en statement gepubliceerd omtrent de overdracht van SARS-CoV-2 en de werking van HVAC-systemen tijdens de COVID-19 pandemie. Deze begon als volgt:
“De overdracht van SARS-CoV-2 via de lucht is voldoende waarschijnlijk dat blootstelling aan de lucht met virusdeeltjes onder controle moet worden gehouden.”

Het houdt niet op bij virussen

De gemiddelde persoon ademt 10.800 liter lucht in per dag, waarbij de meeste mensen 90% van hun tijd binnenshuis doorbrengen en 9 uur per dag in gedeelde ruimtes - die tot 5x meer vervuild zijn dan buiten.

Wat hangt er in de lucht?

Unpleasant odors

GEUREN

De aanwezigheid van geuren kan een negatieve invloed hebben op uw faciliteit.

Lees meer

Geuren uit badkamers, lunchrooms, muffe lucht en anderen zijn de belangrijkste oorzaken van klachten voor gebouwbeheerders
.

Microorganisms

BACTERIËN/VIRUSSEN

Deskundingen zijn het erover eens dat het griepvirus zich voornamelijk via luchtdruppels verspreid.

Lees meer

Deze druppels worden gemaakt als mensen hoesten, niezen of praten. Ondanks griepprikken en handreiniging zijn er nog steeds miljoenen verkoudheden en griepgevallen per jaar, deels omdat het virus wordt geïnhaleerd.

Allergens

ALLERGENEN

Ongeveer 20% van alle mensen heeft last van allergieën.

Lees meer

Allergische reacties kunnen worden uitgelokt door irriterende stoffen zoals:

 • Pollen
 • Schimmel
 • Huisdierschilfters
 • Stofmijten

Deze irriterende middelen resulteren ook in ademhalingsproblemen voor mensen met astma, wat 1 op de 10 kinderen treft.

Other Irritants

VOS

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Lees meer

Verf, schoonmaakmiddelen, kantoorapparatuur e.a. kunnen VOS bevatten en hoofdpijn, astma, allergie-aanvallen veroorzaken. Andere verontreinigingen in de lucht zijn
onder andere:

 • Schimmelsporen
 • Huisdiergeuren en huidschilfers
 • Sigarettenrook
 • Fijne luchtvervuiling
 • Bacteriën
 • Smog

We spenderen 90% van onze tijd binnen.

De binnenlucht is van groot belang

We brengen 90% van onze tijd binnenshuis door en delen 9 uur per dag ruimtes met anderen.

Hoewel we meestal niet veel aandacht besteden aan de kwaliteit van de binnenlucht, zouden we dat wel moeten doen.
De lucht die we binnenshuis inademen is tot 5 keer meer vervuild dan de buitenlucht.

Openbare ruimten, zoals kantoren, zorginstellingen en scholen zijn broedplaatsen van bacteriën, virussen, stof en allergenen, chemicaliën en geuren.

Hoewel we allemaal de noodzaak erkennen om onze handen te wassen en oppervlakken te reinigen, is het niet genoeg. We moeten ook de lucht reinigen

Americans get 1 billion colds and 60 million flu cases each year.

Wereldwijd zijn er meer dan 1 miljard verkoudheden en 60 miljoen griepgevallen per jaar.

Respiratory illness—colds, flu, allergies and asthma—is the #1 reason for doctor visits each year.

Ademhalingsaandoeningen, griep, allergieën en astma zijn de belangrijkste redenen om elk jaar een dokter te bezoeken.

Flu can spread to others up to 6’ away

Griep kan zich tot meer dan 6 meter verspreiden naar anderen - voornamelik door druppels van hoesten, niezen of praten - en kan enkele uren in de lucht leven.

Slechte lucht heeft een impact op het bedrijfsresultaat

Het kost Nederlandse werkgevers naar schatting €11.5 MILJARD aan ziekteverzuim.

Naar schatting is het Sickbuildingsyndroom (SBS) verantwoordelijk voor 24,6 Miljoen Verzuimdagen Per Jaar.

De Gemiddelde Verzuimkosten Per Medewerker Bedragen €3.521

Waarom de lucht reinigen?

De voordelen van schonere lucht.

Lélegezzen könnyedén
MAKKELIJKER ADEMEN

99,97% van de schadelijke kiemen, allergenen en deeltjes worden veilig en gemakkelijk verwijderd.

Increased Productivity
HOGERE PRODUCTIVITEIT

Bij een binnenlucht van betere kwaliteit kan men zich beter concentreren en kan het ziekteverzuim worden teruggedrongen.

Increase Loyalty
LOYALITEIT VERGROTEN

Schonere lucht – vrij van verontreiniging en agressieve geuren – getuigt van zorg voor het welzijn van de medewerkers en klanten in uw gebouw.

Why Clean the Air- Air Purifier

Aeramax® Professional

Onze professionële luchtreinigers zijn de enige oplossing die zich in onafhankelijke tests heeft bewezen om het griepvirus op te vangen.

 • Verwijdert 99,9% van de allergenen en virussen met behulp van True HEPA-filter
 • Vermindert geuren en VOS aanzienlijk
 • Kenmerken gepatenteerde EnviroSmart™ Technologie
 • Werkt in ruimtes tot 130 m².
Ontdek meer