Czy genetyczna modyfikacja roślin rozwiąże problem zanieczyszczeń powietrza?

W ostatnich latach społeczność akademicka i naukowa podwoiła wysiłki na rzecz zwalczania zanieczyszczeń powietrza w każdej możliwej sferze życia – ostatecznie wiele miast na całym świecie doświadcza niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia powietrza, a codziennie do listy dołącza więcej miejscowości.

Nic więc dziwnego, że naukowcy podjęli ekstremalne środki w nadziei na rozwiązanie problemu, skupiając się na przeciwdziałaniu niskiej jakości powietrza w pomieszczeniach. Powietrze wewnątrz pomieszczeń jest często od dwóch do pięciu razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Naukowcom z Uniwersytetu w Waszyngtonie udało się zmodyfikować genetycznie szczep pospolitej rośliny Pothos Ivy (Epipremnum złociste), aby aktywnie usuwała benzen i chloroform z powietrza w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Benzen jest znanym czynnikiem rakotwórczym, który występuje przy biernym paleniu; chloroform jest również substancją rakotwórczą.

Naukowcy zmodyfikowali genetyczny skład rośliny, wprowadzając białko, które okazało się absorbować i rozkładać benzen i chloroform w powietrzu w małych ilościach. Wyniki są obiecujące, ale wciąż są dalekie od rozwiązania problemu na dużą skalę… ale zachęciły naukowców do zbadania możliwości modyfikacji genetycznej roślin w celu poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach.

Obecnie istnieje prostszy sposób na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach – linia profesjonalnych oczyszczaczy powietrza AeraMax Professional, które usuwają do 99,97 procent zanieczyszczeń: alergeny, bakterie, lotne związki organiczne (LZO), zarazki i wirusy z takich pomieszczeń jak biura, laboratoria i obszary współdzielone. Stosując zaawansowany czterostopniowy system filtracji True HEPA, oczyszczacze powietrza AeraMax Professional automatycznie monitorują jakość powietrza w pomieszczeniu i ustawiają pracę urządzeń do optymalnej wydajności.