Czy systemy HVAC są odpowiedzią na zanieczyszczone powietrze?

Kiedy przedsiębiorcy słyszą, że powietrze w pomieszczeniach jest od dwóch do pięciu razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz – które jest mocno zanieczyszczone – uważają, że rozwiązanie problemu polega na skupieniu się na systemie wentylacji HVAC budynku. Ale to może nie rozwiązać problemu niskiej jakości powietrza.

Oto dlaczego:

Systemy wentylacji HVAC recyrkulują powietrze

Systemy HVAC działają, ponieważ recyrkulują powietrze. Ale nie robią nic, by oczyścić powietrze. Filtry HVAC mogą zatrzymywać jedynie bardzo duże cząsteczki, ale lotne związki organiczne (LZO), zarazki, bakterie i alergeny przechodzą przez typowe filtry HVAC. Nie zmniejsza to problemu niskiej jakości powietrza wewnątrz budynków.

Przedsiębiorcy i zarządcy budynków mogą myśleć, że zainstalowanie filtrów HEPA w istniejących systemach HVAC rozwiąże problem. Tak nie będzie. Dzieje się tak, ponieważ filtry HEPA zaprojektowane specjalnie dla systemów HVAC są nieefektywne i chociaż lepiej radzą sobie z wychwytywaniem zarazków w bezpośrednim obszarze w pobliżu wlotu, te grube filtry obniżają wydajność systemów HVAC, znacznie zmniejszając przepływ powietrza. Tak więc system HVAC będzie pracował mniej wydajnie, będzie częściej awaryjny i nadal nie rozwiąże problemu niskiej jakości powietrza. Ponadto, modyfikacje istniejących systemów HVAC nie działają dla obszarów, które nie znajdują się w pobliżu ujęć powietrza.

Być może najważniejsze jest to, że systemy HVAC rozprzestrzeniają zarazki dalej i szybciej poprzez recyrkulację. Zasadniczo, systemy HVAC wentylują pomieszczenia, a nie oczyszczają powietrze. Po prostu nie ma wystarczającej wydajności w systemach HVAC, ponieważ są one zaprojektowane przede wszystkim do przemieszczania powietrza w budynkach. Ponadto systemy HVAC koncentrują się na całych budynkach, wentylując powietrze w tym samym tempie. Oznacza to, że obszary o problemach z jakością powietrza w pomieszczeniach będą ignorowane.

Aby poprawić jakość powietrza, należy skupić się na jego oczyszczeniu, a nie na wentylacji pomieszczeń

Zamiast recyrkulacji niskiej jakości powietrza, zarządcy budynków i przedsiębiorcy muszą skupić się na jego oczyszczeniu. Naszym zdaniem najlepszym sposobem na to jest zainstalowanie oczyszczaczy powietrza AeraMax® Professional. Te profesjonalne oczyszczacze powietrza wykorzystują szpitalną filtrację True HEPA, aby skutecznie, szybko i efektywnie usunąć 99,97 procent zanieczyszczeń z powietrza, takich jak zarazki, bakterie, dym, zapachy, alergeny i lotne związki organiczne, z powietrza wewnątrz pomieszczeń. Czterostopniowe systemy filtracji działają automatycznie, ponieważ urządzenia wykrywają, kiedy obecne są zanieczyszczenia powietrza, dostosowując pracę do ich natychmiastowego usunięcia.

AeraMax® Professional oferuje szereg różnych urządzeń dostosowanych do różnych rozmiarów pomieszczeń – a nawet przenośne urządzenia, dzięki czemu konkretne obszary mogą być natychmiast oczyszczone, przemieszczając oczyszczacz do obszarów problematycznych.