Harvardzkie Badanie Jakości Powietrza i Produktywności w Miejscu Pracy

Harvardzkie Badanie Jakości Powietrza i Produktywności w Miejscu Pracy
Czy jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach czyni ludzi bardziej produktywnymi? Badanie przeprowadzone w budynkach Uniwersytetu na Harvardzie mówi TAK.

W badaniu naukowcy przeanalizowali koncentrację pracowników i zdolności poznawcze przy użyciu różnych scenariuszy środowiskowych zmian jakości powietrza w zamkniętych pomieszczeniach, w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. W jednych ustawieniach, naukowcy obniżyli poziom dwutlenku węgla, wzmocnili wentylację i usunęli toksyczne chemikalia zwykle spotykane w warunkach biurowych. W najwyższym tempie wentylacji podczas badania, testy przeprowadzone na uczestnikach w zamkniętym środowisku wykazały, że 8% wzrostu wydajności w stosunku do uczestników, którzy nie korzystali z lepszych warunków. To wtedy stanowiło 6500 dolarów (ilościowo) wzrostu produktywności na jednego pracownika.
W innym scenariusz testowym, uczestnicy otrzymali test poznawczy. Jeden zespół uczestników poddano testowi w typowych warunkach biurowych, natomiast drugi zespół poddano testowi w “zielonej przestrzeni”, gdzie lotne związki organiczne (LZO) zostały usunięte. Poddani badaniu w “zielonej przestrzeni” zdobyli o 60% więcej punktów; kiedy poprawiono wentylację środowiska bez lotnych związków organicznych, wyniki badań były o 100% lepsze.
Raport wynikowy, ekonomicznych, środowiskowych i zdrowotnych implikacji wzmocnionej wentylacji w budynkach biurowych, przedstawia badania przeprowadzone w 7 różnych miastach i stwierdza, że jakość powietrza w pomieszczeniach może być kluczem do poprawy wydajności.

Zmniejsz wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

Naukowcy uważają, że zarządcy budynków muszą być bardziej świadomi potencjalnych korzyści dokonanych poprzez poprawę jakości powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. “Istnieje mały rozdźwięk między zdrowiem publicznym, a tymi, którzy decydują o budynkach”, mówi Piers MacNaughton, badacz “Zdrowych” Budynków Programu Harvard. “Nie sądzę, żeby (na polu zdrowia publicznego) zrobiono wystarczająco, aby dotrzeć do prawdziwych zarządców nieruchomości, menedżerów i właścicieli firm, którzy mogą wprowadzić tę zmianę. Nie sądzę, co jest potwierdzone, że zmiana tych czynników może zrobić różnicę”.
Mimo to, raport przedstawia zyski dokonane przez poprawę jakości powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. Jednym ze sposobów, aby to uczynić, przy jednoczesnej eliminacji lotnych związków organicznych (LZO) w miejscu pracy, jest wyposażenie przestrzeni, które tego wymagają najbardziej, w oczyszczacze powietrza AeraMax® Professional, które usuwają lotne związki organiczne (LZO) z 99,97% zanieczyszczeń z powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.