Najbardziej niezdrowe zawody

Niektóre prace są bardziej ryzykowne niż inne. Weźmy, np. instruktorów szybowcowych lub alpinistów myjących szyby na szklanych biurowcach, albo treserów lwów lub niedźwiedzi, a nawet pakowaczy fajerwerków. To jednak nic w porównaniu z najbardziej ryzykownymi zawodami w Ameryce: pracą w przemyśle dentystycznym.

Według badań przeprowadzonych przez Business Insider, w przemyśle dentystycznym jest aż pięć z dziesięciu najgorszych – a tym samym niebezpiecznych – zawodów spośród 974 badanych. Korzystając z bazy danych dostarczonej przez Departament Pracy USA, po analizie wpływu na zdrowie w sześciu kategoriach – narażenie na zanieczyszczenia, narażenie na choroby i zakażenia, narażenie na niebezpieczne warunki, narażenie na promieniowanie, czas spędzony w pozycji siedzącej i ryzyko związane z oparzeniami, skaleczeniami, ukąszeniami i użądleniami – naukowcy zestawili wyniki w skali od 0 do 100, przy czym 100 oznaczało najwyższe ryzyko.

Cząsteczki unoszące się w powietrzu – niezależnie od tego, czy pochodzą od bakterii, pyłu szlifierskiego, szkodliwych substancji chemicznych, itp. – przyczyniają się do tego, że zawód dentysty jest niezdrowy.

Protetycy

W pierwszej dziesiątce protetycy, którzy konstruują protezy doustne, znaleźli się na pozycji 7 z “niezdrowym” wynikiem 63, ze względu na wysokie wyniki w narażeniu na choroby i zakażenia (88), narażenie na zanieczyszczenia (74) i czas spędzony w pozycji siedzącej (66).

Asystenci dentystyczni

Zawód asystenta dentystycznego uplasował się na pozycji 5, z ogólnym wynikiem 65,5. Zawód ten został wysoko oceniony z powodu narażenia na choroby i zakażenia (96), narażenia na promieniowanie (85) i narażenia na zanieczyszczenia (78). Technicy dentystyczni zajęli w rankingu miejsce tuż za asystentami stomatologów, pod numerem 4 z wynikiem 65,7, z ekspozycją na choroby i zakażenia (72), czas spędzony na siedząco (85) i ekspozycję na zanieczyszczenia (99).

Stomatolodzy

Dentyści zajęli w rankingu drugie miejsce z wynikiem 69,5, dzięki wysokim wskaźnikom narażenia na choroby i zakażenia (95), ekspozycję na promieniowanie (85) i czas spędzony w pozycji siedzącej (82).

Higieniści stomatologiczni

Niechlubne pierwsze miejsce zajął zawód higienistki stomatologicznej, z ogólnym wynikiem 72,8, dzięki narażeniu na choroby i zakażenie (100), ekspozycję na promieniowanie (91) i czas spędzony na siedząco (85).

To oczywiste, że cząstki unoszące się w powietrzu – czy to z bakterii, pyłu szlifierskiego, czy szkodliwych substancji chemicznych, itp. – przyczyniają się do tego, że zawód dentysty jest tak niezdrowy. Jednym ze sposobów na znaczną poprawę jakości powietrza w laboratoriach dentystycznych i biurach jest instalacja urządzeń do oczyszczania powietrza AeraMax® Professional. Oczyszczacze te wykorzystują filtrację True HEPA, usuwając do 99,97 zanieczyszczeń z powietrza, takich jak kurz, alergeny, chemikalia, lotne związki organiczne (LZO) i bakterie z powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Zanieczyszczone powietrze, tak jak w gabinetach stomatologicznych o dużej objętości oraz w laboratoriach dentystycznych, może być oczyszczane ze szkodliwych cząstek, zapewniając zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.

Przeczytaj więcej na Business Insider o “47 miejscach pracy, które są najbardziej szkodliwe dla Twojego zdrowia”.