Sprawiliśmy, że to co niewidoczne stało się widoczne

Wraz z pojawieniem się nowej technologii PureView™ w oczyszczaczach powietrza AeraMax® Professional pracownicy i zarządcy nieruchomości, kierownicy biur i osoby pracujące w takich miejscach, jak laboratoria dentystyczne, zakłady produkcyjne, ośrodki opieki nad dziećmi, placówki opieki zdrowotnej, ośrodki edukacji i wiele innych, mogą zobaczyć, jak działają profesjonalne oczyszczacze powietrza. Dzieje się tak dlatego, że to co niewidoczne: drobnoustroje, bakterie, lotne związki organiczne, nieprzyjemne zapachy, wirusy itp., stało się widoczne.

Technologia PureView™ wykorzystuje innowacyjną technologię EnviroSmart™ 2.0, która dzięki czujnikom laserowym skanuje pomieszczenie i analizuje zawartość pyłów PM2.5 w powietrzu, aktywując system oczyszczania powietrza, gdy jest to niezbędne. Ponieważ każde urządzenie zostało wyposażone w duży wyświetlacz, użytkownicy mogą zobaczyć postęp oczyszczania powietrza.

Technologia PureView™ w AeraMax Professional

Wyświetlacz pokazuje aktualny stan zanieczyszczeń powietrza i alarmuje czerwoną grafiką dużą ilość ich występowania. Gdy niezbędna jest zwiększenie prędkości pracy, wyświetlacz pokaże “oczyszczanie” i przejdzie przez proces oczyszczania powietrza.

Ocena jakości powietrza wyświetlana na ekranie urządzenia jest ściśle powiązana z Amerykańską Agencją Ochrony Środowiska (EPA) i Światową Organizacją Zdrowia (WHO) z zalecanymi poziomami jakości powietrza.

Ponieważ technologia PureView™ monitoruje usuwanie cząstek stałych z powietrza, wyświetlacz pokaże odczyt ilości wychwyconych cząstek, zmieniając wyświetlaną grafikę na żółtą. Kiedy grafika zmieni kolor na zielony, powietrze będzie oczyszczone. Ponadto, wyświetlacz oferuje wizualny odczyt lotnych związków organicznych (LZO) i nieprzyjemnych zapachów w powietrzu, aby osoby przebywające w pomieszczeniu wiedziały, że zanieczyszczenia są usuwane.