Zagrożenia w ośrodkach opieki przedszkolnej

W ostatnich latach naukowcy i pracownicy służby zdrowia zwracali uwagę głównie na skutki niskiej jakości powietrza w pomieszczeniach. W dwóch ostatnich badaniach skupiono się na obszarze, który w przeszłości był pełen zarazków, wirusów i zanieczyszczonego powietrza: ośrodkach opieki dziennej (żłobkach i przedszkolach).

Ponieważ ośrodki opieki dziennej zajmują się dziećmi od niemowląt po małe dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym, szanse na przekazywanie zarazków i bakterii są stosunkowo wysokie. Dlatego naukowcy z miasta Espoo w Finlandii — części metropolitalnego obszaru Helsinek — poddali badaniu losową próbkę 30 ośrodków opieki dziennej, aby określić ogólną jakość powietrza w pomieszczeniach, zmierzyć wilgotność, stężenie CO2, temperaturę, przepływ powietrza i inne wskaźniki.

Opiekunka z dziećmi w przedszkolu

Postawiona hipoteza

W przypadku, w którym jakość powietrza jest zagrożona, uległaby ona pogorszeniu wraz z wprowadzeniem zarazków, wirusów i bakterii. Naukowcy pobrali próbki w różnych porach dnia i stwierdzili, że ogólna jakość powietrza jest niska. Poziomy CO2 zostały przekroczone poza dopuszczalne normy, a najstarsze budynki bez zainstalowanych systemów HVAC osiągnęły najgorsze wyniki. Cyrkulacja powietrza nie była wystarczająca, a temperatura i wilgotność zmieniały się w czasie.

Wnioski

Dzieci i personel nie były bezpieczne, a jakość powietrza wymagała znacznej poprawy. Badania ankietowe przeprowadzone wśród pracowników wskazywały na nieprzyjemne zapachy jako najbardziej rozpowszechniony problem percepcyjny.

Podobne badania zostały przeprowadzone przez naukowców z Seulu w Korei, gdzie wykonano pomiary w 25 ośrodkach opieki przedszkolnej. Naukowcy odkryli w powietrzu wysoki poziom lotnych związków organicznych (LZO) benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenu i styrenu, a także znaczny poziom bakterii i pleśni, który był powszechny w starszych centrach i budynkach z uszkodzonymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Stwierdzono, że należy zrobić o wiele więcej, aby zapewnić zdrowsze środowisko dla dzieci z wciąż rozwijającymi się systemami oddechowymi.

Co można zrobić?

Jedyną słuszną odpowiedzią jest oczyszczenie powietrza. Profesjonalne oczyszczacze powietrza AeraMax® Professional skutecznie i wydajnie usuwają zanieczyszczenia z powietrza w pomieszczeniach, używając systemu filtrowania True HEPA typu szpitalnego, w celu pozbycia się bakterii, lotnych związków organicznych, wirusów, zapachów, zarazków i innych czynników drażniących. Usuwają do 99,97% tych zanieczyszczeń z powietrza w pomieszczeniach, automatycznie monitorując, kiedy musi on być ponownie oczyszczone.

Aby zobaczyć, w jaki sposób AeraMax® Professional pomógł ośrodkom opieki przedszkolnej i żłobkom, a także innym rodzajom placówek, zapoznaj się z naszym studium przypadków.