Zanieczyszczone powietrze jest poważnym zagrożeniem dla dzieci! Nowy raport przedstawiający zasięg oddziaływania zanieczyszczeń.

To szokująca statystyka: Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), ponad 1,8 miliarda dzieci poniżej 15 roku życia codziennie narażonych jest na toksyczne powietrze. Ta liczba stanowi około 93% z wszystkich dzieci na świecie z tej grupy wiekowej – alarmuje w opublikowanym raporcie WHO.

Zaprezentowane wyniki nowego raportu WHO: dotyczącego „zanieczyszczonego powietrza i zdrowia” ukazują poważną sytuację na świecie. Niebezpieczne dla zdrowia jest oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, ale także jego długofalowe skutki hamujące rozwój neuronów i zdolności poznawczych u dzieci. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może powodować astmę, a nawet raka wieku dziecięcego. Co więcej, dzieci które oddychają zanieczyszczonym powietrzem, mogą być bardziej narażone na choroby przewlekłe w latach późniejszych tj. choroby układu krążenia.

Wg. raportu WHO: dzieci są bardziej narażone na negatywne oddziaływanie zanieczyszczenia niż dorośli ponieważ oddychają szybciej, wdychając więcej zanieczyszczeń w tym samym czasie.

Raport identyfikuje również zanieczyszczenie wewnątrz gospodarstw domowych jako jeden z ważnych elementów – często inne raporty koncentrują się wyłącznie na zanieczyszczeniu zewnętrznym. Biorąc pod uwagę, że powietrze w pomieszczeniu jest od dwóch do pięciu razy bardziej zanieczyszczone niż powietrze z zewnątrz, obawy są tym większe.

Raport został opublikowany w ramach przygotowań do pierwszej Światowej Konferencji WHO poświęconej zanieczyszczeniu powietrza i zdrowiu, która odbyła się w Genewie w Szwajcarii i dała światowym przywódcom okazję do omówienia skutków zanieczyszczenia powietrza i opracowania planów działania. Obejmowały one wezwanie rządów do przestrzegania globalnych wytycznych WHO w zakresie jakości powietrza, zmniejszenia zużycia paliw kopalnych, ponownego wykorzystania technologii czystej energii i skupienia się na poprawie jakości powietrza w pomieszczeniach.

Jednym z takich sposobów osiągnięcia tego ostatniego zalecenia jest faktyczne oczyszczenie powietrza w pomieszczeniach. Linia oczyszczaczy powietrza AeraMax Professional usuwa szkodliwe cząstki stałe, chemikalia, patogeny, bakterie, lotne związki organiczne i inne zanieczyszczenia z powietrza wewnętrznego, przy użyciu zaawansowanego systemu filtracji True HEPA, który skutecznie zatrzymuje małe cząstki. Biorąc pod uwagę, że oczyszczacz powietrza AeraMax Professional nieustannie monitoruje jakość powietrza w pomieszczeniu dostosowując tryb pracy do ilości zanieczyszczeń, można mieć pewność, że AeraMax Professional bez trudu pracuje nad poprawą jakości powietrza w pomieszczeniach takich jak: przedszkola, szkoły i inne obiekty w których przebywają dzieci.