Cała prawda o COVID-19 i oczyszczaczach powietrza

FAKT: Żaden oczyszczacz powietrza nie usunie koronawirusa COVID-19!

Podczas, gdy oczyszczacze powietrza AeraMax Professional są bardzo skuteczne w usuwaniu różnych wirusów i cząsteczek zanieczyszczających powietrze w zamkniętych pomieszczeniach, ŻADEN OCZYSZCZACZ POWIETRZA NIE MOŻE BRAĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ELIMINACJĘ KORONAWIRUSA COVID-19 – po prostu jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić to jednoznacznie. Mimo to oczyszczacze powietrza AeraMax Professional należy traktować jako element szerszej proaktywnej strategii higieny.

Co wiemy o koronawirusie COVID-19?

Według amerykańskiej agencji rządowej ds. prewencji i zwalczania chorób, CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention):
“Wielce prawdopodobne jest zarażenie COVID-19 poprzez dotykanie powierzchni skażonych obiektów, a następnie dotykanie ust, nosa lub okolic oczy, ale nie zostało potwierdzone, że jest to główna droga transmisji wirusa”
Uważa się przede wszystkim, że większość przypadków infekcji koronawirusem COVID-19 przenoszona jest z człowieka na człowieka drogą kropelkową. Oznacza to, że osoba zarażona może zarazić inną osobę w bliskim kontakcie (poniżej 2 metrów) poprzez kichanie lub kaszel. Aerozole rozpylane podczas oddychania, kaszlu lub kichania mogą być wdychane przez osoby znajdujące się w pobliżu.

Dezynfekcja powierzchni a COVID-19

Chociaż uważa się, że COVID-19 rozprzestrzenia się podczas kontaktów międzyludzkich, eksperci nie wykluczają kontaktu powierzchniowego jako potencjalnego źródła zarażenia. Jest za wcześnie, aby stwierdzić. W rzeczywistości ostatnie badania koronawirusa COVID-19 wykazały, że może on pozostawać aktywny na różnych powierzchniach. Naukowcy odkryli, że koronawirus w formie aktywnej może przetrwać do:
 • 24 godzin na tekturze,
 • czterech godzin na powierzchniach miedzianych,
 • dwóch do trzech dni na plastiku i stali nierdzewnej.
Podczas badań naukowcy odkryli również, że koronawirusa można wykryć w powietrzu do trzech godzin po emisji, co implukuje potrzebę oczyszczenia powietrza.

Podobieństwa do innych wirusów

Niektórzy naukowcy w Korei Południowej stwierdzili podobieństwa genetyczne między COVID-19 a wirusem SARS; Daje to nadzieję, że oczyszczacze powietrza AeraMax Professional mogą zostać wykorzystane w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19, ponieważ oczyszczacze powietrza AeraMax Professional są w stanie usunąć wirusa SARS za pomocą czterostopniowego systemu filtracji. Jednak obecnie nie ma badań naukowych, które by to potwierdzały, więc jest to jedynie spekulacja.

Znaczenie właściwego sprzątania i dezynfekcji

Chociaż do większości przypadków infekcji COVID-19 dochodzi podczas kontaktów międzyludzkich, nie możemy przecenić znaczenia prawidłowego sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń. A zatem, podczas gdy wiele osób prewencyjnie dezynfekuje dłonie i czyści powierzchnie, dodatkowa filtracja powietrza niewątpliwie pomaga zarządzać jakością powietrza w pomieszczeniach. Czterostopniowy system filtracji powietrza w oczyszczaczach powietrza AeraMax Professional z filtrami True HEPA skutecznie i wydanie uzupełnia procedury bezpieczeństwa, oprócz zwykłego dbania o dezynfekcję rąk i dokładnego czyszczenia wszelkich powierzchni.

W jaki sposób AeraMax Professional może pomóc?

W

Naukowcy potwierdzają: transmisja COVID-19 w powietrzu stanowi realne zagrożenie

Najnowsze doniesienia na temat zagrożenia COVID-19

Do tej pory pojawiały się sprzeczne informacje związane z ryzykiem transmisji COVID-19 w powietrzu. Grupa 239 naukowców z 32 krajów opublikowała otwarty list do globalnej społeczności medyków, w którym zostały przedstawione niezaprzeczalne dowody. W swym liście wysoko wykwalifikowana grupa naukowców stwierdza:
 • liczne badania wykazały ponad wszelką wątpliwość, że wirusy są uwalniane podczas oddychania, mówienia i kaszlu w mikrokropelkach na tyle małych, aby unosiły się w powietrzu,
 • skażone mikrokropelki stwarzają ryzyko infekcji w odległości większej niż (1 do 2 metrów) od zarażonego człowieka,
 • zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej w celach zapobiegawczych przed infekcją drogą powietrzną.
Przeczytaj całą treść listu otwartego: Czas zająć się transmisją COVID-19 w powietrzu

Co wiemy o COVID-19?

Jak wspomniano powyżej, wysoko wykwalifikowana grupa 239 naukowców podkreśla w swoim liście otwartym, iż wiele badań:
“wykazało ponad wszelką wątpliwość, że wirusy są uwalniane podczas oddychania, mówienia i kaszlu w mikrokropelkach na tyle małych, aby mogły unosić się w powietrzu”

Czyszczenie powierzchni a COVID-19

Chociaż uważa się, że COVID-19 rozprzestrzenia się podczas kontaktów międzyludzkich, naukowcy nie wykluczają kontaktu powierzchniowego jako potencjalnego źródła zarażenia. W pierwszych tygodniach pandemii nie można było zweryfikować tej hipotezy naukowo. W rzeczywistości ostatnie badania koronawirusa COVID-19 wykazały, że może on pozostawać aktywny na różnych powierzchniach. Naukowcy odkryli, że aktywne koronawirus może przetrwać do:
 • 24 godzin na tekturze,
 • czterech godzin na powierzchniach miedzianych,
 • dwa do trzech dni na plastiku i stali nierdzewnej.
Podczas badań naukowcy odkryli również, że koronawirus może unosić się w powietrzu do trzech godzin po emisji, co implikuje potrzebę oczyszczenia powietrza w pomieszczeniach.

Znaczenie dokładnego sprzątania

Chociaż większość przypadków COVID-19 wywodzi się z kontaktów międzyludzkich, nie możemy przecenić znaczenia prawidłowego sprzątania pomieszczeń. A zatem, podczas gdy wiele osób prewencyjnie dezynfekuje dłonie i czyści powierzchnie, dodatkowa filtracja powietrza niewątpliwie pomaga zarządzać jakością powietrza w pomieszczeniach. Czterostopniowy system filtracji powietrza w oczyszczaczach powietrza AeraMax Professional z filtrami True HEPA skutecznie i wydanie uzupełnia procedury bezpieczeństwa, oprócz zwykłego dbania o dezynfekcję rąk i dokładnego czyszczenia wszelkich powierzchni.

W jaki sposób AeraMax Professional może pomóc?

Wiemy, że oczyszczacze powietrza AeraMax Professional usuwają patogeny z powietrza, którym oddychamy, a usunięcie z powietrza zanieczyszczeń zmniejsza ryzyko infekcji.
Profesjonalne oczyszczacze powietrza AeraMax Professional:
 • posiadają certyfikat potwierdzający skuteczność w usuwaniu wirusa grypy typu A z powietrza (H1N1) w komorze testowej, osiągając 99,9% redukcji wirusa w powietrzu w ciągu pierwszych 35 minut pracy,
 • są certyfikowane do wychwytywania 99,97% zanieczyszczeń o wielkości 0,3 mikrona,
 • mogą filtrować ponad 97,8% cząstek stałych o wielkości 0,1-0,15 mikrona, co zostało potwierdzone badaniami przez amerykańskie IBR Laboratories.
Co więcej, AeraMax Professional III z technologią PureView mogą wykrywać zanieczyszczenia w powietrzu w pomieszczeniu, automatycznie dostosowując filtrację celem usunięcia szkodliwych cząstek z powietrza. Jest to idealne rozwiązanie w miejscach takich jak domy spokojnej starości, w których pensjonariusze mają często osłabiony układ odpornościowy i choroby układu oddechowego.

Idać dalej…

Postęp zarażeń koronawirusem COVID-19 jest nieprzewidywalny, ale najnowsze informacje niemal codziennie wpływają na krajobraz sytuacji. Dzięki temu każde nowe informacje stanowią cenny bank wiedzy, który pomoga w walce ze skutkami światowej pandemii. Więcej informacji o COVID-19 znajdziesz na: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/transmission.html Opracowano na podstawie publicznie dostępnych informacji na dzień 11 marca 2020 r.