Allergier, astma och AeraMax.

Allergier, Astma and AeraMax.

Did you know that 20% of Americans suffer from allergies? And, 10 million people have allergic asthma—asthma triggered by allergens in the air. That’s why it’s vital to get AeraMax Professional for your facility. It’s the first commercial-grade air purifier certified asthma and allergen friendly™ by the Asthma and Allergy Foundation of America. That’s because it removes up to 99.97% of airborne contaminants, like allergens and bacteria, from indoor air. It even works on mold spores that trigger asthma.

Here are just a few of the places AeraMax Professional can make an impact in the fight against allergies and asthma:

Visste du att 30% av svenskarna lider av allergier? Och 800 000 människor har astma – utlöst av allergener i luften. Det är därför det är viktigt att få AeraMax Professional till din anläggning. Det är de första kommersiella luftrenarna certifierade som astma- och allergi av Asthma and Allergy Foundation of America. Det beror på att det tar bort upp till 99,97% av luftburna föroreningar, som allergener och bakterier, från inomhusluften. Det fungerar även på mögelsporer som utlöser astma. Här är bara några få ställen som AeraMax Professional kan påverka i kampen mot allergier och astma:

Konferensrum

Konferensrum

Natural congregation spots mean people bring in allergens with them—from other parts of the building and outdoors. Mitigate increases in allergens by deploying AeraMax Professional units in areas where people gather for periods of time.

Naturliga samlingsplatser betyder att människor tar med sig allergener från andra delar av byggnaden och utomhus. Minska mängden allergener genom att använda AeraMax Professional i områden där människor samlas under längre perioder.

Väntrum

Väntrum

Gemensamma områden är en perfekt grogrund för bakterier och patogener – de är också en källa till allergener, eftersom konstant trafik leder till att sporer följer med i människors kläder. AeraMax Professional övervakar ständigt omgivningen och arbetar när de behöver för att eliminera potentiella problem.

 

Aeramax Pro i klassrum

Skolor

Forty percent of school-aged children have allergies, and one in ten have asthma. What’s more, half the schools in the US have poor indoor air quality. Tackling these issues may be as simple as several well-placed AeraMax Professional air purifiers in strategic locations, like the cafeteria, library or study hall.

Fyrtio procent av skolåldern har allergier och en av tio har astma. Dessutom har skolorna i USA hjälpt till att ha dålig luftkvalitet inomhus. Att hantera dessa problem kan vara så enkelt som flera välplacerade AeraMax Professional-luftrenare på strategiska platser, som cafeterian, biblioteket eller studiehallen.

Fyrtio procent av barn i skolåldern har allergier och en av tio har astma. Dessutom har många skolor dålig inomhusluftkvalitet. Dessa problem kan hanteras enkelt genom att ha flera välplacerade AeraMax Professional luftrenare på strategiska platser som cafeteria, bibliotek eller klassrum.

Det man ser, det tror man på.

Se hur andra har hanterat allergier och astma i sina anläggningar genom att förbättra luftkvaliteten inomhus och skapa en hälsosammare miljö.

Behövs det mer bevis?

Ladda ner fallstudier och rapporter som talar för att använda AeraMax Professional.