AeraMax Professional bekämpar baciller

Vi förvisar bakterier.

There’s one thing you should know about germs like the flu virus—surface cleaning just won’t cut it. That’s because germs travel through the air. And in the case of the flu, germs can linger in the air for up to a half hour after someone sneezes. So to get tough on germs, you need AeraMax Professional. It removes up to 99.97% of airborne germs and pathogens from indoor air. And that’s nothing to sneeze at—so to speak.

Here are just a few of the places AeraMax Professional can tackle the toughest germs:

Det finns en sak du borde veta om influensavirus – ytrengöring kommer inte att räcka för att ta bort det. Det beror på att de färdas genom luften. Och när det gäller influensa kan virus dröja kvar i luften i upp till en halvtimme efter att någon nyst. Så för att bli kvitt mot dem behöver du AeraMax Professional. De tar bort upp till 99,97% av luftburna bakterier och patogener från inomhusluften. Och det är inget att fnysa åt – så att säga.

Här är bara några av platserna där AeraMax Professional kan hantera de tuffaste bakterierna:

Badrum

Badrum

Badrummen är en verklig grogrund för bakterier – och kraftfulla handtorkar sprider bara dessa bakterier längre i luften. Istället kan AeraMax Professional luftrenare fånga de luftburna bakterierna. Som en extra bonus absorberar varje enhet också dålig lukt och fäster dem vid ett filter, vilket är perfekt för badrum.

Allmäna utrymmen

Kaféer, omklädningsrum, konferensområden – alla typer av mötesplatser är också platser för bakterier och influensavirus att samlas. Varje AeraMax Professional är knäpptyst och använder sofistikerad teknik för att känna av när den behövs.

Väntutrymmen

Gemensamma utrymmen

Waiting areas and lobbies mean high traffic, and high traffic means more chances that a sick person can spread germs. AeraMax Professional is offered in both wall- and stand-mounted units, so they fit into almost any environment.

Väntrum och lobbyer betyder hög trafik, och hög trafik innebär fler risker att en sjuk person sprider bakterier. AeraMax Professional erbjuder i både vägg- och stativmonterade enheter så att de passar i nästan alla miljöer.

Learn how to combat flu and germs

Certyfikat AAFA

Tackling the worst of germs

Germs don’t stand a chance against AeraMax Professional. It’s the first commercial-grade air purifier to earn asthma & allergy friendly™ Certification from the Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA). This certification is awarded to air cleaning products that have been scientifically proven to contribute to allergen reduction.

Det man ser, det tror man på.

Learn how others tackled flu and germs, improving indoor air quality and making healthier environments. Se hur andra hanterade bakterier och virus och förbättrade inomhusluften.

Behövs det mer bevis?

Ladda ner våra fallstudier och rapporter som talar för AeraMax Professional.