AeraMax Professional – Domy opieki dla seniorów

Vi hjälper till där det behövs mest.

I takt med att befolkningen åldras spelar assistansboende en mer dominerande roll när det gäller att tillhandahålla vård. I dessa centra finns ofta äldre med försvagat eller nedsatt immunförsvar – vilket betyder att de är mer mottagliga för bakterier och virus i luften. Konstanta besök till din anläggning innebär ännu fler chanser att smittor kommer in från utsidan. För äldre är det inte bra.

Men här är den goda sidan. Vår kompletta serie av luftrenare av kommersiell kvalitet tar bort luftburna bakterier, allergener och dålig lukt, vilket resulterar i en hälsosammare miljö för vårdgivare, personal, patienter och besökare .

Här är bara några av platserna som AeraMax Professional kan ge en omedelbar inverkan på:

AeraMax Professional w miejscach spotkań w domach opieki dla seniorów

Gemensamma utrymmen

These areas, like TV or game rooms, are great places for residents to socialize. The problem, however, is that the close proximity of people in these rooms means the exchange of germs. Fortunately, AeraMax Professional removes up to 99.9% of airborne contaminants – including the influenza virus.

Dessa områden, som TV- eller spelrum, är bra ställen för brukarna att umgås i. Problemet är dock att närheten till människor i dessa rum innebär utbyte av bakterier. Lyckligtvis tar AeraMax Professional bort upp till 99,9% av luftburna föroreningar – inklusive influensavirus.

AeraMax Professional w jadalniach w domach opieki dla seniorów

Matsalar

Shared eating areas are a haven for odors and germs. Given that dining areas are sometimes also congregation spots for visitors, it’s important to eliminate odors to maintain positive impressions among residents and loved ones. Good thing AeraMax Professional air purifiers detect and automatically remove odors.

Delade matplatser är en fristad för dålig lukt och bakterier. Med tanke på att matplatser ibland också är samlingsplatser för besökare är det viktigt att eliminera dålig lukt för att upprätthålla positiva intryck bland brukare och nära och kära. Då är det bra att AeraMax Professional luftrenare upptäcker och tar bort lukt automatiskt.

AeraMax Professional w toaletach w domach opieki dla seniorów

Badrum och toaletter

Branschorganisationer för assisterade boenden uppmuntrar potentiella brukare och familjer att välja anläggningar som är “rena och fria från dålig lukt” när de väljer ett boende. AeraMax Professionals kolfiltrering eliminerar inte bara lukt i områden som delade toaletter, utan använder också äkta HEPA-filtrering för att eliminera spridning av bakterier och virus.

Minskning av allergier och astma.

Äldre är särskilt mottagliga för andningsbesvär – det är därför ett måste att använda AeraMax Professional luftrenare. De tar bort astmainducerande allergener från luften och hjälper alla att andas lättare.

Fighting the flu

Tar bort influensavirus

Våra luftrenare eliminerade luftburna koncentrationer av influensa-aerosoler i en testkammare och nådde 100% virusreduktion under de första 35 minuterna av drift.

Det man ser, det tror man på.

Se referenser från fastighetsförvaltare och se hur AeraMax Professional påverkade inomhusluftens kvalité.