AeramaxPro Green Cleaning

Det är enkelt att vara miljövänlig.

Ett sätt att enkelt och effektivt hantera luftproblem är att använda miljövänliga rengöringsmetoder, med tonvikt på rengöring av både ytor och luft. Den miljövänliga rengöringen eliminerar användningen av aggressiva, VOC-utsläppande kemikalier och bakterier fångas lättare upp. När du uppgraderar utrustning och tekniker är det ändå viktigt att ta med AeraMax Professional, för det finns inget bättre än att eliminera 99,97% av luftföroreningarna från rumsluften.

Här är några av de branscher där AeraMax Professional förbättrar miljövänliga rengöringsmetoder:

Aeramax Pro in Classroom

Skolor

Utbildningssektorn ligger ofta i framkant för miljövänlig rengöring, med tanke på att barn har känsliga andningssystem. Att placera AeraMax Professional i gemensamma utrymmen, som cafeterior och i klassrum, har visat sig minska sjukdagarna och öka uppmärksamheten.

Aeramax Pro Hotels

Hotell

Visste du att 75% av människorna inte väljer ett hotell med badrum som de tycker är ”smutsiga”? Vi vet att dålig lukt är det svåraste att få bukt med. Ett strikt grönt rengöringsprogram med AeraMax Professional som leder vägen för luftrening kan förändra allt detta.

Aeramax Pro in Exam Rooms

Hälso och Sjukvård

Vänt- och undersökningsrum i vårdmiljöer är fyllda med bakterier, allergener och virus. Använd gröna rengöringstekniker för golvrengöring, men använd AeraMax Professional för luftrening.

Gold Sponsor of Green Clean Schools Initiative

Championing Green

AeraMax Professional is proud to be a sponsor of Green Clean Schools, an initiative from the independent nonprofit Healthy Schools Campaign. The initiative aims to inform schools about the benefits of adopting green cleaning techniques and reducing hazardous chemicals and volatile organic compounds (VOCs) from campuses.

Det man ser, det tror man på.

Se hur andra använt grön rengöring med AeraMax Professional i sina anläggningar, förbättrat inomhusluften och gjort hälsosammare miljöer..

Behövs det mer bevis?

Ladda ner våra fallstudier och rapporter som talar för AeraMax Professional.