AeraMax Pro 3 . Passar perfekt i medelstora rum.

Täcker från 30 m² till 65 m².

AeraMax Pro 3 är idealisk för medelstora rum. Den har ett luftflöde som täcker områden från 30 m² till 65 m². Jättebra för offentliga toaletter, klassrum, medelstora mötesrum och väntrum, eftersom de som vistas i lokalerna kan andas in luft som är praktiskt taget fri från luftburna föroreningar.

AeraMax Pro 3 finns:

För väggmontering

Dimensioner (HxBxD): 499 x 531 x 228 mm

Som stående

Dimensioner (HxBxD): 528.32 x 576.58 x 269.24 mm

VÄGGMONTERING MED PUREVIEW

GOLVSTÄLL MED PUREVIEW

See the future of air cleaning with PureView™ Technology.

Se framtiden för luftrening med PureView™-teknologi.

Med vår alternativa PureView-teknologi kan du se hur luften renas i realtid. EnviroSmart 2.0-sensorer analyserar luften i rummet kontinuerligt och aktiverar vårt filtreringssystem när det finns dålig luft. PureViews digitala skärm läser kontinuerligt av rummet och visar dig rengöringsproceduren och du får en avläsning av procentsatsen infångade partiklar. Tack vare två höggradiga PM2.5-lasersensorer kan du även se luftens kvalitet när den sugs in i och lämnar enheten, såväl som nivåerna av flyktiga organiska föreningar i realtid.

Se hur PureView™-teknologin kan hjälpa dig.

Specifikationer

Effekt

220-240V, 50/60Hz, 0,9A

Lufttillförsel

5 fläkthastigheter m³/h, 129, 158, 190, 238, 374

Motor

En motor: innesluten borstlös likströmsmotor, termiskt skydd och överströmsskydd, konstruerad för låg ljudnivå, långvarig kontinuerlig användning vid höga varvtal

Miljö-/säkerhetskrav

Driftstemperatur: 5 °C till 40 °C/upp till 60 % fuktighet

Garanti

Tre års begränsad garanti

AeraMax Professional III Standardfilter

STANDARD

3/8” Aktivt Kol
2” TRUE HEPA

Användningsförslag

Placeras där det finns höga halter av bakterier, virus eller allergener. Ex. Väntrum, klassrum, kontor, förskolor och konferensanläggningar

Filterlivslängd

Aktivt kol 6månader* TRUE HEPA 12-18 månader*

Artikelnummer

3/8″ Carbon (4 Pack): FEL-9416502 2″ TRUE HEPA (2 Pack): FEL-9416602

AeraMax Professional III Hybridfilter

HYBRID

1” Kolfilter
1” TRUE HEPA

Användningsområden

Placeras där bakterier, virus, allergener och lukter är måttliga. Ex. Toaletter, omklädningsrum och fikarum

Filterlivslängd

12månader*

Artikelnummer

2″ HYBRID (2 Pack): FEL-9436902

AeraMax Professional III filter för starka dofter/lättflyktiga organiska ämnen (VOC)

Mycket starka dofter och flyktiga organiska ämnen

2-3/8” Kolfilter

Användningsområden

Ex. pentryn, storkök, matsalar och soprum där inte bakterier, virus och allergener är betydande.

Filterlivslängd

2år*

Artikelnummer

Kolfilter: FEL-9436802

*filtrets livslängd varierar beroende på placering av luftrenaren