Felhasználási feltételek

KÉRJÜK, MIELŐTT HONLAPUNK BÁRMELY OLDALÁT HASZNÁLJA VAGY MEGNYITJA, FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET.  Honlapunk használatával vagy megnyitásával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakban kikötött felhasználási feltételeket. Amennyiben nem ért egyet ezen felhasználási feltételekkel, kérjük ne használja honlapunkat. Fellowes a jelen bejegyzés frissítésével bármikor módosíthatja a jelen felhasználási feltételeket. Az ilyen változtatás utáni használattal Ön elfogadja a módosult feltételeket. Kérjük, hogy időnként ellenőrizze, hogy a jelen feltételek változtak-e.

Honlapunk ingyenes szolgáltatás, melyet a Fellowes, Inc. (továbbiakban: “Fellowes”, “mi” vagy “minket”) biztosít. A jelen honlappal vagy annak működésével kapcsolatos kérdéseket kérjük, hogy a jelen felhasználási feltételek végén található kapcsolattartó személynek címezze.

A weboldal használatával és áttekintésével kapcsolatban ön jogosult egy példányt a weboldalon közzétett anyagokból egyetlen számítógépre átmenetileg letölteni, az ön saját, személyes, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ felhasználására. Hacsak a jelen weboldal más felületein erről kifejezetten másként nem rendelkeznek, a weboldalon található tartalom továbbküldése, tovább-közvetítése, újra közzététele, vagy bármilyen kereskedelmi célú felhasználása kifejezetten tilos a Fellowes és egyéb jogtulajdonosok írásos beleegyezése nélkül, mely jogtulajdonosoktól a Fellowes korábban engedélyt kapott. Az ilyen hozzájárulás iránti kérelmeket a webmaster@fellowes.com címre lehet küldeni. Minden, itt kifejezetten nem átruházott, jogot fenntartunk. A jelen weboldalról való információk, tartalom vagy képek letöltése nem ruházza át az ilyen információk, tartalmak képek feletti semmilyen jogot vagy tulajdonjogot. A weboldalon szereplő információkat, tartalmakat, képeket kizárólag a jelen felhasználási feltételekkel összhangban lehet felhasználni. Fellowes írásos engedélye nélkül, bármilyen szerveren, vagy számítógépen tilos a weboldal egészét, vagy annak egyes részeit, illetve tartalmát lemásolni vagy archiválni.

Tartalom és linkek

Ez a weboldal linkeket tartalmaz harmadik felek weboldalaihoz, mely weboldalak kizárólag ezen harmadik felek felelősségkörébe tartoznak, ennélfogva ezek használata az ön saját felelősségére történik. A Fellowes-nak nincs ellenőrzése az ilyen harmadik felek weboldalainak tartalma és irányelvei felett és nem tartozunk felelősséggel (továbbá semmilyen körülmények között nem is vagyunk felelősségre vonhatók) semmilyen, a jelen weboldalhoz linkelt weboldal tartalmáért, pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Azok, akik úgy döntenek, hogy a jelen weboldalról érnek el információkat (ideértve bármilyen linken keresztül szerzett bármilyen információt) felelősek kizárólag ezen információk, az alkalmazandó törvényi előírásoknak való megfeleléséért.

Amennyiben linket szeretne elhelyezni a jelen Weboldalhoz, kérjük, még ennek létrehozása előtt vegye fel a kapcsolatot webmesterünkkel a webmaster@fellowes.com címen, így az oldal előnézete megtekinthető. Linkek létrehozásához Fellowes nem engedélyezi logóinak, védjegyeinek vagy más grafikai elemeinek jogosulatlan felhasználását. Jóváhagyást követően a szöveges linkek engedélyezettek.

Felhasználói tartalom

A Fellowes örömmel veszi vásárlói hozzászólásait, ennek ellenére nem fogadunk és nem veszünk figyelembe termékekkel, szolgáltatásokkal és marketinggel kapcsolatos kreatív ötleteket, javaslatokat, illetve más anyagokat kivéve, ha kifejezetten kérjük ezeket. Ezért kérjük, hogy ne küldjön nekünk semmilyen eredeti kreatív anyagot, mint például termékötletet vagy termékjavaslatot. Minden információ, amit a jelen weboldalon keresztül számunkra felfed vagy felajánl (továbbiakban: „Közzététel”), ideértve a Fellowes-nak írt e-maileket vagy a jelen weboldal interaktív részein való közzétételeket, Fellowes tulajdonának tekintendők és Fellowes tulajdona marad. Minden ilyen közzététel TITOKTARTÁS NÉLKÜLI ALAPON történik, és nekünk semmilyen kötelezettségünk nincs arra vonatkozóan, hogy ezeket az információkat bizalmasan kezeljük. Fellowes bármilyen célra szabadon felhasználhat bármilyen Közzétételt, ideértve de nem csak erre korlátozódva, termékek megjelentetését, vagy kifejlesztését, gyártását és reklámozását ilyen információk felhasználásával. Ezennel FELMENTI Fellowes-t bármilyen joggyakorlat szerinti minden felelősség alól a Közzétételek felhasználásával, módosításával, értékesítésével vagy nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Bármilyen Közzététel a jelen weboldal vagy Fellowes számára történő feltöltésével vagy rendelkezésre bocsátásával korlátlan és örökös joggal ruházza fel Fellowes-t – amennyiben bármilyen jogot tartana fenn – hogy az ilyen Közzétételeket kompenzáció nélkül újrafelhasználja, újra közzétegye, módosítsa és azokból származó munkákat készítsen bármilyen célra és bármilyen hordozóközegen. Szavatolja továbbá, hogy a feltöltött anyagokhoz kapcsolódó morális jogokról lemond.

Termékek és szolgáltatások

Amennyiben szoftvert tölt le a weboldalról, az nem ad tulajdonjogot ehhez a szoftverhez, beleértve a szoftverhez kapcsolódó, vagy ahhoz köthető fájlokat, adatokat és képeket is. Az ilyen szoftvereket Ön kizárólag a licensz szerződéssel összhangban használhatja, amelyet a szoftver tartalmaz, vagy pedig az ilyen szoftver letöltésekor megjelenik. A jelen weboldalon elérhető szoftverek szerzői jogának tulajdonosa Fellowes vagy a szoftver tulajdonosa. A szoftvert nem lehet másolni, újra megjelentetni vagy további megjelentetés céljából más szerveren elhelyezni. Ön nem értékesítheti, módosíthatja, bonthatja szét, és semmilyen módon nem fejtheti vissza a szoftvert.

Harmadik fél termékének, szolgáltatásának vagy publikációjának, a jelen weboldalon való ismertetése vagy az azokra történő hivatkozás (ideértve bármilyen leírást vagy hiperhivatkozást) nem jelenti azt, hogy Fellowes a terméket, szolgáltatást, vagy publikációt jóváhagyja.

Nincs szavatosság vagy garancia

Fellowes nem garantálja vagy szavatolja, hogy a jelen weboldal mentes hibáktól, vírusoktól vagy egyéb káros alkotórészektől. Nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan kárért vagy veszteségért, amely a jelen weboldal vagy Fellowes számítógépes rendszereinek feltöréséből vagy az azokba való bejutásból származnak. ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSÉGGEL BÍR A JELEN WEBOLDALLAL KAPCSOLATOSAN HASZNÁLT ADATOK ÉS / VAGY ESZKÖZÖK MEGFELELŐ VÉDELMÉÉRT ÉS MENTÉSÉÉRT, TOVÁBBÁ ELFOGADJA, HOGY FELLOWES KÁRMENTESSÉGÉRŐL GONDOSKODIK, VALAMINT KIKÖTI, HOGY FELLOWES-T NEM PERELI SEMMILYEN OLYAN KÁRESEMÉNYÉRT, AMELY A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁN ALAPUL, IDEÉRTVE A JELEN WEBOLDAL ANYAGAINAK VAGY TARTALMAINAK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ ELVESZETT ADATOKAT, KÉSEDELMES MUNKÁKÉRT VAGY ELVESZÍTETT NYERESÉGÉRT VALÓ KÁRIGÉNYEKET.

A weboldal felületei tartalmazhatnak technikai pontatlanságokat, elavult információkat, vagy elírási hibákat. Amennyiben az alkalmazandó törvényi előírás megengedi, továbbá a jelen weboldalon rendelkezésre bocsátott közvetlen termék-garancia kivételével, A JELEN WEBOLDAL A JELEN FORMÁJÁBAN ÁLL RENDELKEZÉSRE. FELLOWES SEMMILYEN SZERZŐDÉSES VAGY TÖRVÉNYI GARANCIÁT NEM VÁLLAL, IDEÉRTVE DE NEM CSAK EZEKRE KORLÁTOZÓDVA, EGY BIZONYOS CÉLNAK VAGY ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGNEK VALÓ MEGFELELÉSÉRT, TOVÁBBÁ NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT A JELEN WEBOLDAL ÁLTAL ÁTVITT, MEGKAPOTT, MEGVÁSÁROLT, VAGY MÁS MÓDON RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT VAGY BESZERZETT INFORMÁCIÓ, TARTALOM, ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGÉÉRT, ADAT-TARTALMÁÉRT, MŰVÉSZETI ÉRTÉKÉÉRT VAGY TÖRVÉNYESSÉGÉÉRT. FELLOWES NEM GARANTÁLJA, HOGY A JELEN WEBOLDAL MENTES A HIBÁKTÓL, VAGY HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK. LEHET, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT, ÍGY LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KIZÁRÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.

Felelősségkorlátozások

FELLOWES SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS, NEM FELELŐS AZ EGYEDI, VÉLETLEN, VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT VAGY NYERESÉG-VESZTESÉGÉRT, AMELYEK A JELEN WEBOLDAL TARTALMÁNAK VAGY ANYAGAINAK TERJESZTÉSÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁRA VALÓ KÉPTELENSÉGÉBŐL EREDŐ KÁROKÉRT VAGY NYERESÉG-VESZTESÉGÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA FELLOWES-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETSÉGESSÉGÉRŐL. LEHET, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNY NEM TESZI LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁST VAGY FELELŐSSÉG-KIZÁRÁST A VÉLETLEN VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT, ÍGY LEHETSÉGES, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK. FELLOWES ÖN IRÁNTI, KÁROKÉRT, VESZTESÉGÉRT VALÓ TELJES FELELŐSSÉGE, ÉS A KERESETI JOGALAP (LEGYEN AZ SZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVŰLI KÁROKOZÁS, VAGY MÁSMILYEN) SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL, A JELEN WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRT KIFIZETETT ÖSSZEGET (HA VAN ILYEN).

Birói illetékesség és irányadó jog

Fellowes ezt a weboldalt az Illinois állambeli irodáiból felügyeli és kezeli. Hacsak másként nincs feltüntetve, a weboldalon található anyagok és tartalom kizárólag a termékek és szolgáltatások Illinois állami és Amerikai Egyesült Államok-béli reklámozása céljából kerülnek bemutatásra. A weboldalon közzétett információk tartalmazhatnak hivatkozásokat olyan termékekre, programokra és szolgáltatásokra, melyek az ön országában, illetve régiójában nem lettek bejelentve, vagy nem elérhetőek.

Nem állítjuk, hogy a weboldalon hivatkozott információk, termékek, programok vagy szolgáltatások legálisak, elérhetőek, vagy helyénvalók az ön országában, illetve régiójában. A jelen felhasználási feltételek – minden törvényi ütközésre vonatkozó irányelv hatályon kívül helyezésével – Illinois Állam törvényeivel összhangban értelmezendők és rájuk nézve ezen törvények az irányadóak. Ön és Fellowes visszavonhatatlanul elfogadja Illinois Állam bíróságainak kizárólagos illetőségét minden keresetre vonatkozóan, amely a jelen felhasználási feltételekkel vagy azok tárgyával kapcsolatos. Bármilyen ilyen peres ügy esetén Ön és Fellowes lemond minden ellenvetésről, amely a személyi joghatóság hiányán, lakóhelyen, nem megfelelő helyszínen vagy a „forum non conveniens” intézményén alapul.

Védjegyek és szerzői jogok

A jelen weboldalon semmi nem értelmezendő Fellowes vagy bármelyik harmadik fél termék-képeire, grafikáira vagy szellemi termékére – ideértve bármilyen védjegy vagy szerzői jog természetű jogot – vonatkozó licensz átruházásaként, történjen az kereseti igény tiltásával, magától értetődő következtetés által, vagy másképpen. Minden márka és név a vonatkozó tulajdonos tulajdona.

Hacsak az máshogy nem kerül kikötésre, Fellowes a tulajdonosa a jelen weboldalon lévő valamennyi védjegynek vagy szolgáltatási védjegynek, legyenek azok bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyek. Minden bejegyzett védjegy az Amerikai Egyesült Államokban (és más alkalmazandó illetékességi területen) kerül bejegyzésre.

Elválaszthatóság

Amennyiben a jelen felhasználási feltételek bármelyik rendelkezése törvénytelennek, érvénytelennek, vagy bármely okból nem érvényesíthetőnek minősül, akkor ez ilyen rendelkezésre úgy kell tekinteni, hogy az elválasztható a többi feltételtől és nem lesz kihatással a fennmaradó rendelkezések érvényességére és érvényesíthetőségére.

Általános feltételek

A jelen felhasználási feltételek képezik a jelen weboldal felhasználásával kapcsolatos teljes megállapodást és felülírnak minden korábbi vagy egyidejű, ellentmondó vagy további közlést. A jelen weboldal egyes területei vagy oldalai tartalmazhatnak a jelen weboldal használatára, vagy az Ön vagy Fellowes jogaira vagy kötelezettségeire vonatkozó további vagy különböző feltételeket. Az ilyen feltételek és a jelen felhasználási feltételek közötti ellentmondás esetén az említett egyedi feltételek az irányadóak.

A jelen weboldalhoz való bármilyen jogosulatlan hozzáférés, bármilyen tartalom jogosulatlan módosítása vagy megváltoztatása, vagy a jelen weboldal elérhetőségének, vagy a weboldalhoz való hozzáférésnek a zavarása szigorúan tilos. Fellowes minden jogot és a hozzájuk kapcsolódó jogorvoslati lehetőséget fenntart és a jelen jognyilatkozat semmiképpen nem tekintendő a Fellowes egyéb jogainak korlátozásának vagy az azokról való lemondásnak.

Hacsak másként nincs feltüntetve, az oldalon található minden anyag szerzői joga a Fellowes Inc. tulajdona. © Copyright 2005 Fellowes Inc. Minden jog fenntartva.

Kapcsolati Adatok
Fellowes, Inc.
1789 Norwood Avenue
Itasca, Illinois U.S.A. 60143
Attention: Webmaster
Phone: 1-800-955-0959
Email: webmaster@fellowes.com