Védett Adatkikötő

A Fellowes elkötelezett, hogy üzleti gyakorlatában a legmagasabb etikai normákat tartsa fenn és törekszik arra, hogy olyan módon gyűjtse, használja és tegye közzé a személyes adatokat, hogy az megfeleljen ama ország törvényi előírásainak, ahol üzleti tevékenységét végzi. A jelen Védett Adatkikötőre Vonatkozó Politika ismerteti azon irányelveket, amelyeket Fellowes követ az Európai Gazdasági Térségből (EGT) (magában foglalja az Európai Unió huszonhét országát plusz Izlandot, Lichtensteint és Norvégiát) és Svájcból az Amerikai Egyesült Államokba szállított adatokra vonatkozóan.

VÉDETT ADATKIKÖTŐ

Az Amerikai Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és az Európai Közösség megállapodott néhány adatvédelmi irányelvben (“Védett Adatkikötőre Vonatkozó Adatvédelmi Irányelvek”) és gyakran ismételt kérdésben (együttesen “U.S. – EU Védett Adatkikötőre Vonatkozó Keretmegállapodás”), amely lehetővé teszi az Egyesült Államokbeli vállalatok számára, hogy teljesítsék az Európai Uniós törvény előírásait, miszerint az EU-ból az Egyesült Államokba szállított személyes adatoknak megfelelő védelmet kell élveznie. Az EGT szintén elfogadta a U.S. – EU Védett Adatkikötőre Vonatkozó Keretmegállapodást, mint a megfelelő adatvédelem biztosítékát. Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma és Svájc Szövetségi Adatvédelmi és Információs Biztosa hasonló de különböző számú adatvédelmi irányelvben és gyakran ismételt kérdésekben állapodott meg (együttesen az “U.S. – Svájc Védett Adatkikötőre Vonatkozó Keretmegállapodás”) amely lehetővé teszi az Egyesült Államokbeli vállalatok számára, hogy teljesítsék a svájci törvény előírásait, miszerint a Svájcból az Egyesült Államokba szállított személyes adatoknak megfelelő védelmet kell élveznie. Fellowes elkötelezett a személyes adatok védelme mellett és ennek megfelelően ragaszkodik az U.S. – EU és U.S. – Svájc Védett Adatkikötőre Vonatkozó Keretmegállapodáshoz.

Tárgya

A jelen Védett Adatkikötőre Vonatkozó Adatvédelmi Politika (a “Politika”) valamennyi személyes adatra vonatkozik, amelyet Fellowes a fogyasztóktól kap az Egyesült Államokban az Európai Gazdasági Térségből és Svájcból, legyen az elektronikus, papír, vagy szóbeli formában érkező adat.

Meghatározások

A jelen Politikára vonatkozóan a következő meghatározások alkalmazandóak:
Ha olyan weboldalt keres fel, amely beágyazott tartalmat tartalmaz, például a YouTube-ról, sütiket kaphat az oldalról. Ezen sütik beállításait nem mi szabályozzuk, így javasoljuk, hogy keresse fel a harmadik fél weboldalait, hogy több információhoz jusson a sütijeikkel és azok kezelésével kapcsolatosan.

A “Közvetítő” bármelyik harmadik felet jelenti, aki Fellowes utasításai értelmében és kizárólag Fellowes részére személyes információkat gyűjt és használ fel, vagy akinek személyes információt bocsát rendelkezésére, hogy azt Fellowes nevében használja fel.

“Fellowes” a Fellowes, Inc.-t, annak jogutódait, leányvállalatait, divízióit és csoportjait jelenti az Egyesült Államok területén.

A “Személyes adatok” jelentenek bármilyen olyan információt vagy információ sorozatot, amely Fellowes-t azonosítja vagy Fellowes használja, vagy Fellowes nevében használják egy egyén azonosítására. A Személyes adatok nem foglalják magukban a kódolt vagy anonimizált, vagy a nyilvánosság számára elérhető olyan információkat, amelyeket nem kapcsoltak össze nem nyilvános személyes adatokkal.

A “Kényes személyes adat” olyan személyes adatot jelent, amely rasszra, etnikai eredetre, politikai nézetre, vallási vagy filozófiai meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra, vagy egy egyén egészségi állapotára vonatkozik. Fellowes továbbá kényes személyes adatként kezeli az olyan harmadik féltől kapott adatokat, ahol a harmadik fél az adatot kényes adatként kezeli és akként azonosítja.

Titoktartási irányelvek

A jelen Politika titoktartási irányelvei a Biztonságos Adatkikötő titoktartási irányelveken alapulnak.

FIGYELEMFELHÍVÁS: Amikor Fellowes az EGT vagy Svájc területén közvetlenül az egyénektől gyűjt be személyes adatokat, akkor felhívja a figyelmet arra, hogy milyen célból gyűjti és használja a személyes adatokat, valamint arra, hogy milyen választási lehetőségeket, ha van ilyen, tud kínálni Fellowes az egyéneknek személyes adataik felhasználásának vagy közzétételének korlátozására. Fellowes világosan és érthető nyelven ad értesítést, amikor egy egyént első alakalommal kér arra, hogy személyes információt bocsásson Fellowes rendelkezésére, vagy ezután amint kivitelezhető, továbbá bármilyen olyan esemény előtt, amikor Fellowes más célra használja vagy teszi közzé a személyes információt, mint amilyen célból eredetileg begyűjtötte vagy nem megbízott harmadik fél számára fed fel adatokat
Amikor Fellowes a leányvállalataitól, kapcsolt vállalkozásaitól vagy egyéb EGT vagy svájci jogi személytől kap személyes adatokat, akkor ezeket az adatokat azon figyelemfelhívásokkal összhangban használja fel és teszi közzé, amelyeket az ilyen jogi személyek tettek, valamint azon választásokkal összhangban, amelyeket azon egyének tettek, akikre az ilyen személyes adatok vonatkoznak.

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG: A személyes adatok esetében Fellowes választási lehetőséget kínál az egyéneknek arra nézve, hogy (a) személyes adataik nem ügynöki harmadik fél számára kiadhatók-e, vagy (b) felhasználhatóak más célra, mint amilyenre eredetileg begyűjtötték őket vagy amilyen célból a gyűjtést az egyén eredetileg engedélyezte.
A kényes személyes adatokat illetően Fellowes az egyének részére lehetőséget ad arra, hogy kifejezetten és határozottan hozzájárulásukat adják (opt-in) az adatok harmadik nem ügynöki fél számára történő közzétételére vagy az adatok olyan célra való használatára, amely eltér attól a céltól, amelyből eredetileg gyűjtötték vagy amelyet eredetileg az egyén engedélyezett.
Fellowes ésszerű mechanizmust biztosít az egyének számára, hogy választásukat jelezni tudják.

ADAT INTEGRITÁS: Fellowes a személyes adatokat kizárólag oly módon használja fel, hogy az összhangban legyen azzal a céllal, amelyre gyűjtötték azokat vagy amelyre az egyéntől felhatalmazást kapott. Fellowes megteszi az ésszerű lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok a szándékolt felhasználással relevánsak, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek.

HOZZÁFÉRÉS ÉS JAVÍTÁS: Kérésre Fellowes az egyéneknek ésszerű hozzáférést biztosít a róluk nyilvántartott személyes adatokhoz. Fellowes továbbá ésszerű lépéseket tesz, hogy engedélyezze az egyéneknek a pontatlannak vagy hiányosnak bizonyuló adatok javítását, módosítását vagy törlését.

BIZTONSÁG: Fellowes megteszi az ésszerű óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a birtokában lévő személyes adatokat megvédje attól, hogy elvesszenek, céltól eltérően használják őket, jogosulatlanul hozzáférjenek, közzétételre kerüljenek, módosítsák és megsemmisítsék azokat.

ALKALMAZÁS: Fellowes elvégzi a vonatkozó titoktartási gyakorlatainak megfelelőségi auditjait, hogy ellenőrizze a jelen Politikában leírtak betartását. Minden olyan alkalmazott ellen, akiről Fellowes megállapítja, hogy szándékosan megszegte a jelen politikát, fegyelmi eljárást indítunk, amely a munkaviszony felmondásával is végződhet.

VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE: a személyes adatok felhasználására és közzétételére vonatkozó minden kérdést vagy ügyet a Fellowes Általános Tanácsához kell irányítani az alább megadott címre. Fellowes a kérdést kivizsgálja és megkísérli a személyes adatok felhasználására és közzétételére vonatkozó vitás kérdést vagy panaszt a jelen Politika irányelveivel összhangban rendezni. Az olyan panaszok esetében, amelyeket nem lehet Fellowes és a panaszos között rendezni, Fellowes vállalja, hogy részt vesz a Védett Adatkikötő Adatvédelmi Irányelveknek megfelelően zajló, az Európai Unió Adatvédelmi Hatóságai által lefolytatott vitarendezési eljárásban, valamint együttműködik a Svájci Szövetségi Adatvédelmi és Információs Biztossal.

Az irányelvek alkalmazásának korlátozása

A Védett Adatkikötőre Vonatkozó Adatvédelmi Irányelvek követését Fellowes korlátozhatja (a) feltéve, ha azt adott esetben a törvényi előírások vagy jogi eljárás megkívánja, mint amikor jogi vagy etikai kötelezettségnek kell megfelelni vagy követelést kivizsgálni, vagy bírósági végzésnek, idézésnek, kihallgatásnak vagy más hasonló, a törvény erejét hordozó direktívának kell megfelelni; és (b) feltéve, ha azt az alkalmazandó törvény, szabály, előírás kifejezetten megkívánja.

Internetes adatvédelem

Fellowes az Internet és más technológiák használatát a fogyasztókkal való kommunikáció és interakció értékes eszközének tartja. Fellowes elismeri az online begyűjtött adatok védelmének fontosságát és saját Adatvédelmi Politikát hozott létre az általa működtetett weblapon keresztül begyűjtött személyes adatok kezelésének irányítására. Az Európai Gazdasági Térségből vagy Svájcból az Egyesült Államokba szállított személyes adatokat illetően az Adatvédelmi Politikát ennek a Politikának rendeljük alá. Az Adatvédelmi politika ugyanakkor szintén további jogi követelményeket fogalmaz meg és normatívákat fejt ki az Internetes adatvédelemre vonatkozóan. A Fellowes Internetes Adatvédelmi Politikáját itt találja.

Kapcsolat

A jelen Politikát illető kérdéseket és megjegyzéseket levélben a következő címre kérjük küldeni:
Fellowes, Inc.
General Counsel
1789 Norwood,
Itasca, IL 60143 USA

A jelen Védett Adadtkikötőre Vonatkozó Adatvédelmi Politika módosítása

A jelen Politikát, a Védett Adatkikötőre Vonatkozó Irányelvekben foglalt előírásokkal összhangban, időről időre módosíthatjuk. Minden esetben értesítést teszünk közzé a Fellowes weboldalán, amennyieb a jelen Védett Adatkikötőre Vonatkozó Adatvédelmi Politika jelentős mértékben módosul.