Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy masz pytania o AeraMax Professional? Sprawdź naszą listę FAQ, która zawiera odpowiedzi na najczęstsze pytania lub skontaktuj się z nami.
Paramerty powietrza wewnątrz budynku są sprawdzane kilka razy w roku i jakość powietrza jest dobra. Do czego więc potrzebny jest mi AeraMax Professional?

Nawet najczystsze obiekty mogą mieć wiele miejsc, które są źródłem stałych zanieczyszczeń. Wszędzie, gdzie zbierają się ludzie mogą pojawić się zanieczyszczenia – i niestety, mogą się roznosić. Obszary te obejmują toalety, klasy w szkole, poczekalnie, obiekty służby zdrowia, placówki opiekuńcze, kafeterie, współdzielone pomieszczenia i zatłoczone powierzchnie biurowe.
Wiele z tych powierzchni, takich jak toalety i kafeterie, mogą być również stałym źródłem nieprzyjemnych zapachów.

Ile energii zużywają systemy oczyszczania powietrza?

Przy założeniu, że systemy oczyszczania powietrza pracują przez 10 godzin dziennie, 365 dni w roku (prawdopodobnie faktyczny czas działania będzie krótszy) szacunkowe roczne zużycie mocy na urządzenie wynosi:

 • dla AeraMax® Pro III średnie zużycie energii wynosi rocznie 98.55 kWh. Przy 0.10 funta za kWh, szacunkowy roczny koszt za energię, na urządzenie, wynosi 9.86 funtów.
 • dla AeraMax® Pro IV średnie zużycie energii wynosi rocznie 159.87 kWh. Przy 0.10 funta za kWh, szacunkowy roczny koszt za energię, na urządzenie, wynosi 15,99 funtów.
 • rzeczywisty koszt zużycia energii różni się w zależności od zużycia i rzeczywistych kosztów za kWh.

Ponadto urządzenia AeraMax® Pro są inteligentne, a czujniki automatycznie dostosowują ustawienia zużycia energii w zależności od warunków i zapotrzebowania. Pomaga to zoptymalizować oczyszczanie powietrza i zużycie energii.

Jaka jest ich głośność?

Zarówno AeraMax® Pro III jak i AeraMax® Pro IV posiadają 5 trybów pracy. Poziomy dźwięku (dB) różnią się przy każdym ustawieniu. Dla AeraMax® Pro III poziomy wynoszą 38, 41, 48, 52 i 67 dB. Poziomy dźwięku dla AeraMax® Pro IV wynoszą odpowiednio 42, 44, 51, 53 i 68 dB.
Dla porównania, poziomy dźwięku wielu suszarek ręcznych przekraczają 100 dB, średnio 80+ dB. Każdy oczyszczacz powietrza AeraMax® Professional można ustawić na “tryb cichy” i będą one działać poniżej lub na poziomie słyszalności w pomieszczeniu, w którym są one zainstalowane.

Jak często należy wymieniać filtry?

Wskaźniki wymiany filtrów będą sygnalizować potrzebę wymiany filtrów HEPA i/lub filtrów węglowych. Okres wymiany różni się w zależności od godzin użytkowania i jakości powietrza. Jednakże, w normalnych warunkach funkcjonowania, żywotność filtra szacuje się następująco:

 • filtr HEPA (50 mm): 2 lata
 • filtr węglowy (25 mm) z filtracją wstępną (25 mm): 6 miesięcy
 • filtr węglowy (50 mm): 12 – 18 miesięcy
 • filtr hybrydowy (50 mm): 12 miesięcy

Proszę zauważyć, że oryginalny filtr HEPA wysłany z urządzeniem należy wymienić po 12 miesiącach.

Czy mogę stosować różnego rodzaju filtry w AeraMax® Professional?

Nie, technologia czujników EnviroSmart™ w AeraMax® Professional uwzględnia rodzaje filtrów w urządzeniu, by optymalizować wydajność. Tylko certyfikowane filtry AeraMax® Professional są kompatybilne z technologią czujników. Urządzenie nie będzie działać, jeśli jego czujniki nie wykryją informacji zlokalizowanych w filtrach AeraMax® Professional.

W jaki sposób 2-biegunowy jonizator PlasmaTRUE™ pomaga oczyszczać powietrze?

2-biegunowy jonizator PlasmaTRUE™ wytwarza klastry pozytywnych i negatywnych jonów (dwubiegunowo). Te naładowane jony rozpraszają się w powietrzu i elektryzują cząsteczki powietrza, tak, że przywierają one do pobliskich powierzchni i do siebie nawzajem, dzięki czemu oczyszczanie jest szybsze. Elektryzowanie i łączenie cząsteczek w powietrzu ułatwia usuwanie podczas filtracji. Jony reagują również z tlenem i parą wodą obecną w powietrzu tworząc wolne rodniki. Wolne rodniki z kolei mogą tworzyć pozytywne zmiany chemiczne.
Na przykład, niszczą mikroorganizmy (bakterie, wirusy i pleśń) i rozbijają zapachy i lotne związki organiczne.
ŹRÓDŁO: “Technologie oczyszczania powietrza wewnątrz pomieszczeń, pozwalające na redukcję wpływu powietrza z zewnątrz przy utrzymaniu akceptowalnych poziomów jakości powietrza wewnątrz” Cecilia Arzbaecher and Patricia Hurtado, Global Energy Partners, LLC Ammi Amarnath, Electric Power Research Institute.

Czy 2-biegunowy jonizator PlasmaTRUE™ wytwarza ozon?

Oczyszczacze powietrza, podobnie jak inne urządzenia (komputery, monitory, kopiarki, wentylatory sufitowe) mają znormalizowany poziom “produktów ubocznych ozonowania”. Dopuszczalny poziom produktów ubocznych ozonowania jest podany w Kodeksie przepisów federalnych (CFR) max. 50 ppb. Wszystkie oczyszczacze powietrza muszą przejść test Underwriter Laboratories (UL) 867*.
W lipcu 2013, Underwriter Laboratories przeprowadziły testy UL 867 w celu ustalenia poziomu produktów ubocznych ozonowania generowanych przez jonizator dwubiegunowy PlasmaTRUE™ w oczyszczaczach AeraMax® Professional. Najwyższy poziom tworzenia ozonu zaobserwowany w testach wynosił 4.0 ppb (dopuszczalny poziom ozonu wynosi do 50.0 ppb).
Dla porównania, Agencja Ochrony Środowiska wydała Indeks Jakości Powietrza dla Ozonu, by podać wskazówki dla stanowych i lokalnych prognostów jakości powietrza przy wydawaniu prognoz w Indeksie Jakości Powietrza. Poziomy są następujące:
0 – 50 ppb:           dobry

51 – 100 ppb:         umiarkowany

101 – 150 ppb:        niezdrowy dla grup wrażliwych

151 – 200 ppb:        niezdrowy

201 – 300 ppb:        bardzo niezdrowy

Miasta takie jak Houston, Texas and Los Angeles czy stan Kalifornia w USA mogą mieć indeks od 80 do 100 ppb w różnych porach roku.

Funkcję jonizacji PlasmaTRUE™ można wyłączyć.

*Standard dla dopuszczalnych poziomów produktów ubocznych ozonowania podany jest w sekcji 21:801.415 Kodeksu Przepisów Federalnych (CFR) i Underwriters Laboratory (UL) standard 867.

Jak często powinienem przeglądać systemy oczyszczania powietrza i przy jakich ustawieniach?

Systemy oczyszczania powietrza w AeraMax Pro posiadają inteligentne czujniki, które automatycznie dostosowują ustawienia by zoptymalizować działanie i wydajność energii. Można po prostu wybrać z dwóch pierwszych trybów, a funkcje będą monitorować się automatycznie:
Tryb normalny:

 • Natychmiastowe oczyszczanie rozpoczyna się, gdy pomieszczenie jest zajęte i/lub są w nim ostre zapachy. Wówczas urządzenie zmienia tryb na energooszczędny, do momentu wykrycia obecności i/lub zapachów.
 • Do użytku w toaletach, kafeteriach, poczekalniach i przebieralniach pożądane jest szybkie oczyszczanie i absorpcja, zwłaszcza gdy pomieszczenie jest użytkowane.

Tryb cichy:

 • Głośność urządzenia jest niezauważalna, gdy pomieszczenie jest zajęte. Gdy jest puste, wówczas urządzenie zmienia tryb w oczekiwaniu, do momentu wykrycia obecności i/lub zapachów.
 • Ten tryb jest zalecany dla systemów zainstalowanych w klasach szkolnych, przestrzeniach pracy, salach konferencyjnych, biurach i innych, gdzie potrzebne jest natychmiastowe oczyszczanie, gdy pokój nie jest zajęty.

Ustawienia dodatkowe są również dostępne. Informacje znajdziesz w instrukcji użytkowania

Dlaczego AeraMax® Professional jest lepiej dostosowany do przestrzeni publicznych, niż inne oczyszczacze?

AeraMax® Professional ma opatentowaną technologię czujników, które automatycznie dostosowują urządzenie do warunków w pomieszczeniu, aby zoptymalizować oczyszczanie i wydajność energii. Nie ma potrzeby nadzorowania pracy urządzenia.
Urządzenia mają wmontowany system antywłamaniowy. Nie ma możliwości dostępu do pokręteł i filtrów bez otwarcia urządzenia. Filtry oczyszczacza, obudowa, silnik i wentylator są klasy przemysłowej, aby dopasować się do standardów przestrzeni publicznych i współdzielonych.

Czy mogę używać oczyszczaczy powietrza AeraMax® Professional, aby kontrolować poziomy radonu?

Chociaż aktywny filtr węglowy w urządzeniu może adsorbować liczne gazy, systemy kontroli jakości powietrza nie są zaprojektowane, ani przeznaczone do zmniejszenia poziomu radonu w pomieszczeniu. Skontaktuj się ze specjalistą redukcji radonu.

Mam w domu pleśń, czy AeraMax® Professional może mi pomóc?

Nie, jeśli chodzi o usunięcie źródła pleśni skonsultuj się ze specjalistą od usuwania pleśni. Tym niemniej, AeraMax® Professional ma wysoko wydajny filtr HEPA do cząsteczek w powietrzu, który wychwytuje drobnoustroje i alergeny, także zarodki pleśni, które są wciągane do systemu.

Czy istnieją badania kliniczne demonstrujące skuteczność rozwiązania?

Nie, jednakże Fellowes proponuje wiele sposobów demonstracji skuteczności AeraMax Professional. Badania laboratoryjne i kliniczne są w toku.

Jaka jest różnica między adsorpcją i absorpcją?

Absorpcja jest procesem, w którym płyn rozpuszcza się w ciekłym lub stałym absorbencie. Adsorpcja jest procesem, w którym atomy, jony lub molekuły z substancji (gazowych, płynnych lub stałych) przylegają do adsorbentu. Gdy korzysta się z opcji “absorb” wydaje się, że coś porusza się w środku przedmiotu. W przypadku “adsorb”, tworzy się warstwa na powierzchni przedmiotu.
Aktywne filtry węglowe adsorbują zapachy i lotne związki organiczne.

Dowiedz się więcej: Różnica między Adsorpcją i Absorpcją

Jakie są zalecane pozycje instalacji?

W przypadku instalacji AeraMax® Professional w ciągu cyrkulacji:

W pomieszczeniach o wysokości co najmniej 2,75 m:

 • instalacja wysoka: upewnij się czy góra urządzenia jest na poziomie 21 cm poniżej sufitu.
 • W tej pozycji, powietrze cyrkuluje wydajnie i można wymieniać filtry.
 • instalacja niska: upewnij się, że dół urządzenia (główna krawędź) jest na poziomie najwyżej 0.7 m od wykończonej podłogi.

Dla pomieszczeń o wysokości poniżej 2,75 m:

 • instalacja wysoka: urządzenia należy instalować co najmniej na wysokości 21 cm od sufitu, aby zapewnić przepływ powietrza i możliwość wymiany filtrów.
 • instalacja niska: upewnij się, że dół urządzenia (główna krawędź) jest na poziomie najwyżej 0.7 m od wykończonej podłogi.
Czy AeraMax® Professional można instalować na suficie?

Urządzenia zostały zaprojektowane do montowania w takiej pozycji, aby wychwytywać zanieczyszczenia z powietrza, a czyste powietrze mogło przedostawać się do strefy oddychania. Urządzenia montowane na suficie mogą rozpraszać skoncentrowane zanieczyszczenia poprzez wciąganie ich do strefy oddychania, jak i rozprowadzać w całym pomieszczeniu.

Jak należy czyścić i konserwować AeraMax® Professional?

Dioda wskaźnika wymiany filtra na panelu kontrolnym poinformuje o konieczności wymiany filtra.

 • wyczyść zewnętrzną obudowę wycierając suchą, miękką ściereczką
 • do wytarcia plam użyj ciepłej, wilgotnej ściereczki
 • nie używaj płynów (lotnych) takich jak benzen, rozpuszczalniki lub proszki ścierne, ponieważ mogą zniszczyć powierzchnię
 • wyczyść odpowietrzniki wlotowe i wylotowe wycierając suchą, miękką ściereczką

Więcej informacji na temat konserwacji można znaleźć w instrukcji użytkownika

Gdzie wyrzucać zużyte filtry?

Przy wymianie filtrów, umieść zużyty filtr bezpośrednio w plastikowej torbie i szczelnie zamknij przed wyrzuceniem.

Co, jeśli mamy już system HVAC do zwalczania drobnoustrojów?

Oprócz drobnoustrojów, AeraMax Professional kontroluje stałe źródła zapachów przy użyciu aktywnej filtracji węglowej. Jest to idealne rozwiązanie do toalet, jadalni, poczekalni i miejsc, gdzie można przechowywać detergenty. Systemy odzyskują powietrze w pokoju, znacznie rozpuszczając skoncentrowane zanieczyszczenia w powietrzu. Cyrkulacja pomaga także kontrolować stałą temperaturę w pokoju.

Jakie jest optymalne miejsce dla AeraMax® Professional?

Urządzenia powinny być instalowane jak najbliżej źródła zanieczyszczeń, tam, gdzie zanieczyszczone powietrze może bezpośrednio przedostawać do systemu filtracji. Dodatkowo, poprzez umieszczenie urządzenia blisko sufitu (zawsze zostaw 21 cm miejsca od sufitu do górnej części urządzenia) siła wylotowa urządzenia umożliwia cyrkulację czystego powietrza w całym pomieszczeniu. Więcej możesz się dowiedzieć sprawdzając symulację dynamiki płynów.

Czy stojący klimatyzator będzie wpływał na wydajność AeraMax® Professional?

Każde urządzenie, które tworzy przepływ powietrza, takie jak klimatyzator, suszarka do rąk, wentylatory i system HVAC, mogą zmieniać kierunek oczyszczonego powietrza wypływającego z urządzenia, a także powietrza pobieranego do systemu. Ciąg powietrza mogą też zmieniać bryły, ściany działowe, meble, parawany i inne bariery fizyczne, wszystko to należy rozważyć przed wyborem miejsca instalacji.

Jaki model oczyszczacza powietrza jest najlepszy do pomieszczenia 50 m²?

AeraMax® Pro III lub AeraMax® Pro IV mogą być skutecznie używane w zależności od rodzaju pomieszczenia. Poczekalnie, przebieralnie i pomieszczenia o wysokim poziomie zanieczyszczeń należy oczyszczać używając AeraMax® Pro IV, który zapewnia wysokie obroty. Sale konferencyjne, lobby i inne mniej używane, mniej zanieczyszczone pomieszczenia mogą być skutecznie oczyszczanie przy mniejszych obrotach, jakie zapewnia AeraMax® Pro III.
Aby oszacować zapotrzebowanie, podziel ilość powietrza dostarczanego z urządzenia w jednej godzinie przez ilość metrów sześciennych w pomieszczeniu. Optymalne zapotrzebowanie wymiany powietrza w pomieszczeniu wynosi 5 lub więcej razy na godzinę.
Na przykład AaraMax® Pro III zapewnia godzinną wymianę powietrza na 1230 m², natomiast AaraMax® Pro IV – 2460 m².
Ostatecznie można użyć wielu jednostek w tej samej przestrzeni, aby zwiększyć moc.
Zobacz więcej informacji o poszczególnych urządzeniach

Czy na rynku są inne firmy produkujące tego typu urządzenia?

Nie mamy informacji na temat jakichkolwiek automatycznych profesjonalnych oczyszczaczy powietrza zaprojektowanych szczególnie dla wspólnych przestrzeni publicznych, które oczyszczają powietrze przy użyciu filtrów HEPA i aktywnej filtracji węglowej.

Jakie cechy AeraMax® Professional będą wkrótce opatentowane?

Technologia czujników EnviroSmart™:

 • zdolność kontroli szybkości wentylatora i regulowania przepływu powietrza w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu.
 • rozpoznawanie rodzaju filtrów AeraMax® Professional zainstalowanych w urządzeniu i możliwość dostosowania prędkości wirnika / wentylatora do utrzymania stałego poziomu przepływu powietrza
 • zdolność ustawienia urządzenia na tryb czuwania w celu redukcji poboru energii i przedłużenia życia filtrów
Gdzie wytwarzane są urządzenia i filtry?

Urządzenia są wytwarzanie w Fellowes Office Products (Suzhou) Co., Ltd w Chinach, podmiot zagraniczny (WOFE). Filtry i części do filtrów są dostarczane przez niezależnych producentów.

W jaki sposób produkt różni się od filtrów w obecnych HVAC?

AeraMax® Professional jest zaprojektowany tak, by dopełniać systemy HVAC filtrując powietrze przy źródle zanieczyszczeń. Większość systemów HVAC nie posiada filtracji HEPA, która pochłania zanieczyszczenia z powietrza tak małe jak 0,3 mikronów, w tym wirusy, bakterie i inne zanieczyszczenia z powietrza. Systemy HVAC nie mogą mieć aktywnych filtrów węglowych w celu usuwania zapachów i wolnych związków organicznych lub 2-biegunowych jonizatorów w celu ograniczenia zanieczyszczeń.

Jak działa technologia EnviroSmart™?

AaraMax® Professional – Jak obsługiwać technologię EnviroSmart™

var _ac = {}; // _ac.value = '19.99'; // Optioneel: voeg waarde toe aan conversies. // _ac.order_id = 'ABC123'; // Voeg je eigen order-id toe voor rapportage (optioneel) _ac.product = '123456'; // Webmaster: vervang op de productpagina 123456 door het product id. (function(d, t) { var a = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; a.async = a.src = '//pixel.adcrowd.com/smartpixel/ddd1df443471e3abe89933f20d08116a.js'; s.parentNode.insertBefore(a, s); }(document, 'script')); _linkedin_partner_id = "3722697"; window._linkedin_data_partner_ids = window._linkedin_data_partner_ids || []; window._linkedin_data_partner_ids.push(_linkedin_partner_id); (function(l) { if (!l){window.lintrk = function(a,b){window.lintrk.q.push([a,b])}; window.lintrk.q=[]} var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; var b = document.createElement("script"); b.type = "text/javascript";b.async = true; b.src = "https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js"; s.parentNode.insertBefore(b, s);})(window.lintrk);