SMOG w Polsce

Powietrze wolne od groźnych pyłów i SMOGu

Powietrze wewnątrz pomieszczeń jest nawet do 5 razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz – wraz z nadejściem sezonu grzewczego dodatkowo pojawia się SMOG oraz szkodliwe pyły zatruwające atmosferę, co może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. W Stanach Zjednoczonych prawie 17,8 miliona osób (5.6% populacji) żyje na obszarze o szkodliwym poziomie zanieczyszczeń powietrza1. Od czasu Wielkiego Smogu Londyńskiego wiadomo, że nawet krótkotrwałe narażenie na wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza znacząco wpływa na umieralność.

W Polsce Alarm Smogowy ogłaszany jest w momencie przekroczenia poziomu zanieczyszczeń powietrza, który jest 4-krotnie wyższy niż we Francji i 3-krotnie wyższy niż na Węgrzech.2 Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 33 z 50 miast w Unii Europejskiej o największym stężeniu pyłu PM2,5 znajduje się w Polsce3, natomiast według szacunków Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) z powodu pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10 przedwcześnie umiera w naszym kraju ok. 48 tys. osób.4

1 State of the air 2015, American Lung Association
2 “Global Urban Ambient Air Pollution Database (update 2016)”, Raport WHO (ang. World Health Organization)
3 Raport “Żelazne płuca Polaków”, Polski Alarm Smogowy, listopad 2015
4 “Pyły drobne w atmosferze – Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce”, praca zespołowa pod red. K. Judy-Rezler i B. Toczko, Inspekcja Ochrony Środowiska, 2016

Oto przykładowe miejsca, w których oczyszczacze AeraMax® Pro pomagają usuwać zanieczyszczenia z powietrza:

SMOG w żłobkach, przedszkolach i szkołach

Żłobki, przedszkola i szkoły

Zanieczyszczone powietrze ma szkodliwe działanie przede wszystkim na dzieci, których drogi oddechowe nie są w pełni ukształtowane. Dzieci oddychają z większą częstotliwością niż osoby dorosłe, często ustami zamiast nosem, pochłaniając szkodliwe substancje. SMOG, pyły zawieszone PM2,5 i PM10 oraz benzopireny obniżają odporność układu immunologicznego dziecka i mogą wywoływać astmę i zapalenia dróg oddechowych. Czyste powietrze przyczynia się do prawidłowego rozwoju oraz wpływa na zdolności poznawcze u dzieci.

SMOG w placówkach służby zdrowia i domach opieki seniorów

Służba zdrowia i domy opieki

Szkodliwe stężenie pyłów oraz występowanie zjawiska SMOGu są co roku przyczyną zwiększonej ilości zachorować i przedwczesnej umieralności wśród seniorów. W przypadku osób starszych cząstki pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 oraz benzopireny łatwiej przedostają się do organizmu, powodując zwiększone ryzyko raka płuc, udaru czy zatoru. Dodatkowo we współdzielonych obszarach, takich jak szpitalne poczekalnie lub przychodnie lekarskie, seniorzy narażeni są zachorowania powodowane występowaniem bakterii i wirusów.

SMOG w placówkach administracji publicznej i biurach

Placówki publiczne i biura

Postrzeganie placówki publicznej zależy od jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń oraz od czystości toalet. W przestrzeniach publicznych lub innych współdzielonych obszarach, powietrze jest od 2 do 5 razy bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. Oprócz zwiększonego stężenia szkodliwych pyłów PM2,5 i PM10 oraz SMOGu w pomieszczeniach zamkniętych nagromadzone są dodatkowo lotne związki organiczne, drażniące środki czyszczące, bakterie i wirusy oraz nieprzyjemne zapachy często występujące w toaletach.

Dowiedz się jak walczyć z grypą i zarazkami

Certyfikat AAFA

Walka z najgorszymi bakteriami

Zarazki nie mają żadnych szans z AeraMax Professional, który jest pierwszym profesjonalnym oczyszczaczem powietrza oznaczonym przez Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA) jako przyjazny dla alergików i astmatyków. Ta certyfikacja przyznawana jest produktom oczyszczającym powietrze, które redukują alergeny, co zostało potwierdzone badaniami naukowymi.

Zobaczyć znaczy uwierzyć.

Dowiedz się jak poprawić jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach z AeraMax Professional, czyniąc swoją placówkę zdrowszą.

Potrzebujesz więcej dowodów?

Pobierz nasze studium przypadków, które stanowią silną rekomendację dla AeraMax Professional.

var _ac = {}; // _ac.value = '19.99'; // Optioneel: voeg waarde toe aan conversies. // _ac.order_id = 'ABC123'; // Voeg je eigen order-id toe voor rapportage (optioneel) _ac.product = '123456'; // Webmaster: vervang op de productpagina 123456 door het product id. (function(d, t) { var a = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; a.async = a.src = '//pixel.adcrowd.com/smartpixel/ddd1df443471e3abe89933f20d08116a.js'; s.parentNode.insertBefore(a, s); }(document, 'script')); _linkedin_partner_id = "3722697"; window._linkedin_data_partner_ids = window._linkedin_data_partner_ids || []; window._linkedin_data_partner_ids.push(_linkedin_partner_id); (function(l) { if (!l){window.lintrk = function(a,b){window.lintrk.q.push([a,b])}; window.lintrk.q=[]} var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; var b = document.createElement("script"); b.type = "text/javascript";b.async = true; b.src = "https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js"; s.parentNode.insertBefore(b, s);})(window.lintrk);