Forskare är eniga: Luftburen överföring av COVID19 är en Verklig Risk

 

Senaste nyheterna om det luftburna hotet av COVID-19 

Hittills har det förekommit motstridiga uppgifter relaterade till risken för luftöverföring av COVID-19. En grupp av 239 forskare i 32 länder har publicerat sitt öppna brev till det globala hälsosamhället för att presentera bevisen.

I sitt brev anger den högt kvalificerade gruppen:

  • Flera studier “har visat att det utan rimligt tvivel släpps ut virus under utandning, samtal och hosta i mikrodroppar som är tillräckligt små för att förbli svävande i luften”.
  • Dessa mikrodroppar “utgör en risk för exponering på avstånd längre än 2 meter från en infekterad individ”.
  • “vi förespråkar användning av förebyggande åtgärder för att minska den här vägen för luftsmitta.”

Läs hela texten i brevet: It is Time to Address Airborne Transmission of COVID-19

Vad vi vet om COVID-19

Som nämnts ovan framhäver den högt kvalificerade gruppen av 239 forskare i sitt öppna brev att flera studier:

“har visat att det utan rimligt tvivel släpps ut virus under utandning, samtal och hosta i mikrodroppar som är tillräckligt små för att förbli svävande i luften”
 
 
 
 

 

Ytor och COVID-19

Även om man tror att COVID-19 sprider sig från person-till-person-kontakt har tjänstemän inte uteslutit ytkontakt som en potentiell källa till smitta. Det är för tidigt att säga säkert.

Faktum är att nyligen genomförda tester på coronavirus COVID-19 visade att det kan hålla sig aktivt på olika ytor. Forskare fann att livskraftiga coronavirusprover kunde leva upp till:

  • 24 timmar på kartong
  • fyra timmar på kopparytor
  • två till tre dagar på plast och rostfritt stål.

Under testerna fann forskarna också att coronaviruset kunde upptäckas i luften upp till tre timmar efter utsläpp, vilket gör det viktigt att man renar luften.

Vikten av rengöring

Även om majoriteten av COVID-19-fallen härrör från person-till-person-kontakt kan vi inte överdriva vikten av korrekt rumsstädning.

Så medan många är noga med att rengöra händer och ytor är rengöring av luften utan tvekan ett komplement till att hantera instängda rum. AeraMax Professionals fyrstegssystem med True HEPA-filtrering kan effektivt hjälpa utöver hand- och ytrengöringsrutiner.

Var AeraMax Professional kan hjälpa

Vi vet att AeraMax Professional luftrenare kan minska ytterligare patogener i luften där människor smittas, ta bort föroreningar från luften och minska riskerna för människor som redan är smittade.

AeraMax Professional luftrenare:

  • är certifierade för att vara effektiva för att minska luftburna koncentrationer av influensa A (H1N1) aerosol i testkammare och uppnå 99,9% minskning av luftburet virus inom de första 35 minuterna av användning. 
  • är certifierade för att fånga 99,97% av föroreningarna vid 0,3 mikron
  • kan fånga mer än 97,8% av föroreningarna vid 0,1-0,15 mikron, via IBR Laboratories testdata.

What’s more, an AeraMax Professional III with PureView Technology can sense when airborne contamination is present in a room, automatically adjusting cleaning to remove the offending particles from the air. This is ideal for places like assisted living facilities, where residents already have compromised immune and respiratory systems.

Dessutom kan en AeraMax Professional III med PureView-teknik känna när luftburna föroreningar förekommer i ett rum och automatiskt justera rengöringen för att ta bort partiklarna från luften. Detta är perfekt för platser som äldreboenden, där brukarna redan har sämre immun- och andningssystem.