Vi spenderar 90% av vår tid inomhus.

Det är viktigt att luften är ren.

Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och nio timmar dagligen med att dela utrymmen med andra.

Även om vi inte brukar tänka särskilt mycket på inomhusluftens kvalitet, är det något vi bör göra. Inomhusluften innehåller fem gånger mer föroreningar än utomhusluften.

Offentliga och gemensamma utrymmen, såsom kontor, vårdinrättningar och skolor är grogrunder för bakterier, virus, damm och allergener, samt starka kemikalier och lukter.

Vi inser alla behovet av att tvätta händerna och rengöra gemensamma ytor som dörrar, bordsskivor, badrum, etc., men detta är inte tillräckligt. Vi behöver rena luften. Varför?

8

Förkylningar och influensa påverkar årligen 10 miljoner människor i Sverige.

8

Sjukdomar i andningsorganen – förkylningar, influensa, allergier och astma – är främsta orsaken till läkarbesök varje år.

8

Influensa kan spridas till andra på 2 meters avstånd – främst som små partiklar när någon hostar, nyser eller pratar, och kan hålla sig levande i luften i flera timmar.

Dålig lukt påverkar resultatet

220 miljarder USD förloras varje år på grund av sjukdagar

Sjukfrånvaron kostar Svenska arbetsgivare 32 miljarder kronor  i förlorad produktivitet varje år, vilket motsvarar cirka 130 miljoner förlorade arbetsdagar.

Har du en sjuk fastighet? Rengör luften för renare lokaler med AeraMax professionella luftrengörare.

I Sverige beräknas att “sjuka hus-sjukan” är ansvarigt för 3,7 miljoner förlorade arbetsdagar varje år.

Sjukfrånvarande anställda kostar arbetsgivarna i genomsnitt 2 650 USD per dag under ett år.

Den genomsnittliga årliga kostnaden på grund av frånvaro är 16 400 kronor per anställd.

Varför rena luften?

Det här är fördelarna med renare luft.

Lättare att andas

99,97 % av skadliga bakterier, allergener och partiklar avlägsnas enkelt och säkert.

Produktiviteten stiger

Bättre luftkvalitet inomhus förbättrar mentala uppgifter, såsom koncentration och återkallande, och kan minska sjukfrånvaron.

Öka lojaliteten
Lojaliteten ökar

Ren luft, som är fri från föroreningar och dålig lukt –visar att man är angelägen om välbefinnandet hos kunderna och hos dem som vistas i lokalerna.

Luftrengöraren AeraMax Professional

AeraMax® Professional

Oberoende tester har visat att våra kommersiella kvalitetsluftrenare är den enda lösningen för att fånga luftburet influensavirus.

  • Avlägsnar 99,9 % allergener och virus med hjälp av True HEPA-filter
  • Minskar påtagligt lukter och flyktiga organiska föroreningar
  • Patenterad auto-detektering EnviroSmart™ Technology
  • Fungerar i utrymmen upp till 130m²
Läs mer
var _ac = {}; // _ac.value = '19.99'; // Optioneel: voeg waarde toe aan conversies. // _ac.order_id = 'ABC123'; // Voeg je eigen order-id toe voor rapportage (optioneel) _ac.product = '123456'; // Webmaster: vervang op de productpagina 123456 door het product id. (function(d, t) { var a = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; a.async = a.src = '//pixel.adcrowd.com/smartpixel/ddd1df443471e3abe89933f20d08116a.js'; s.parentNode.insertBefore(a, s); }(document, 'script')); _linkedin_partner_id = "3722697"; window._linkedin_data_partner_ids = window._linkedin_data_partner_ids || []; window._linkedin_data_partner_ids.push(_linkedin_partner_id); (function(l) { if (!l){window.lintrk = function(a,b){window.lintrk.q.push([a,b])}; window.lintrk.q=[]} var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; var b = document.createElement("script"); b.type = "text/javascript";b.async = true; b.src = "https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js"; s.parentNode.insertBefore(b, s);})(window.lintrk);