Det är viktigt att luften är ren.

Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus och nio timmar dagligen med att dela utrymmen med andra.

Även om vi inte brukar tänka särskilt mycket på inomhusluftens kvalitet, är det något vi bör göra. Inomhusluften innehåller fem gånger mer föroreningar än utomhusluften.

Offentliga och gemensamma utrymmen, såsom kontor, vårdinrättningar och skolor är grogrunder för bakterier, virus, damm och allergener, samt starka kemikalier och lukter.

Vi inser alla behovet av att tvätta händerna och rengöra gemensamma ytor som dörrar, bordsskivor, badrum, etc., men detta är inte tillräckligt. Vi behöver rena luften. Varför?

Americans get 1 billion colds and 60 million flu cases each year.

Förkylningar och influensa påverkar årligen 10 miljoner människor i Sverige.

Respiratory illness—colds, flu, allergies and asthma—is the #1 reason for doctor visits each year.

Sjukdomar i andningsorganen – förkylningar, influensa, allergier och astma – är främsta orsaken till läkarbesök varje år.

Flu can spread to others up to 6’ away

Influensa kan spridas till andra på 2 meters avstånd – främst som små partiklar när någon hostar, nyser eller pratar, och kan hålla sig levande i luften i flera timmar.

Vi spenderar 90% av vår tid inomhus.

Vad finns det i luften?

Unpleasant odors

Lukter

Lukter i lokalerna, kan orsaka en negativ effekt.

Läs mer

Lukt från tvättrum, kafeterior, unken luft och annat, är de främsta skälen för klagomål till fastighetsägare och människor bildar sig snabbt en uppfattning om din hygien med hjälp av lukter.

Microorganisms

Bakterier

Experterna är överens om att influensavirus främst sprids via luftburna partiklar.

Läs mer

Dessa partiklar skapas när människor hostar, nyser eller talar. Virusöverföringar, som kan färdas 50 m på egen hand, kan påskyndas eller spridas genom byggnadens ventilationssystem, vilket kan orsaka smittspridning.

Allergens

Allergener

Det beräknas att upp till 40 % av européerna lider av allergisk snuva.

Läs mer

Allergiska reaktioner kan utlösas av irriterande ämnen såsom:

 • Säsongspollen/ambrosia
 • Luftburet mögel
 • Djuravfällningar
 • Dammkvalster

Dessa irriterande ämnen kan också leda till andningsproblem för personer med astma, vilket påverkar 1 av 11 barn.

Other Irritants

Andra irriterande ämnen

Flyktiga organiska föroreningar är potentiellt skadliga kemikalier som släpps ut från vardagsprodukter.

Läs mer

Färger, rengöringsmedel, kontorsutrustning och annat kan innehålla flyktiga organiska föreningar och utlösa huvudvärk, astma och allergiattacker. Andra luftburna föroreningar kan vara:

 • Mögelsporer
 • Lukter och djuravfällningar
 • Cigarettrök
 • PM 2,5 (fina luftföroreningar utomhus)
 • Bakterier

Dålig lukt påverkar resultatet

Sjukfrånvaron kostar Svenska arbetsgivare 32 miljarder kronor  i förlorad produktivitet varje år, vilket motsvarar cirka 130 miljoner förlorade arbetsdagar.

I Sverige beräknas att “sjuka hus-sjukan” är ansvarigt för 3,7 miljoner förlorade arbetsdagar varje år.

Den genomsnittliga årliga kostnaden på grund av frånvaro är 16 400 kronor per anställd.

Varför rena luften?

Det här är fördelarna med renare luft.

Breathe easier
Lättare att andas

99,97 % av skadliga bakterier, allergener och partiklar avlägsnas enkelt och säkert.

Increased Productivity
Produktiviteten stiger

Bättre luftkvalitet inomhus förbättrar mentala uppgifter, såsom koncentration och återkallande, och kan minska sjukfrånvaron.

Increase Loyalty
Lojaliteten ökar

Ren luft, som är fri från föroreningar och dålig lukt –visar att man är angelägen om välbefinnandet hos kunderna och hos dem som vistas i lokalerna.

Why Clean the Air- Air Purifier

AeraMax® Professional

Oberoende tester har visat att våra kommersiella kvalitetsluftrenare är den enda lösningen för att fånga luftburet influensavirus.

 • Avlägsnar 99,9 % allergener och virus med hjälp av True HEPA-filter
 • Minskar påtagligt lukter och flyktiga organiska föroreningar
 • Patenterad auto-detektering EnviroSmart™ Technology
 • Fungerar i utrymmen upp till 130m²
Läs mer