Support

Se den fulla effekten av AeraMax® Professional. Utforska fallstudier, videor, oberoende studier med mera, se nedan, eller kontakta oss för mer information.

Fallstudier

Centrum LEGOLAND® Discovery

LEGOLAND® Discovery Center

AeraMax Professional startade ett samarbete med LEGOLAND® Discovery Center för att leverera renare luft och en hälsosammare miljö.

Läs Mer

Hinsdale Middle School

Se hur AeraMax Professional hjälpte Hinsdale Middle School att minska lukter och allergener i byggnaden.

Läs Mer

Chicago Christian High School

När Chicago Christian High School ville eliminera bakterier och lukter i sina badrum, vände de sig till AeraMax Professional för att få hjälp.

Läs Mer

Alamo Drafthouse Cinema

För att kunna kontrollera lukten på toaletterna och förbättra gästernas intryck vid toalettbesök, vände Alamo Drafthouse Cinema sig till AeraMax Professional.

Läs Mer
Djurkliniken

Djurklinik

Upptäck hur Animal Care Clinic reducerade husdjursrelaterade lukter och luftburna patogener med AeraMax Professional.

Läs Mer
Vetenskaps- och industrimuseet

Museum of Science and Industry

Se hur AeraMax® Professional skapade ren N2O2ArCo2 (luft!) i museet.

Läs Mer

Produktvideor

EnviroSmart Technology

Ta reda på hur intelligenta sensorer känner av, när och var behovet av luftrening är störst.

Partikeldemo

Se en demo över AeraMax Professionals effektivitet med hjälp av en partikelräknare.

Rökkammare

Se hur AeraMax Professional snabbt avlägsnar rökpartiklar ur luften.

Forskningsmaterial

 Vi har genomfört en omfattande CFD-simulering (CFD = Computational Fluid Dynamics) i en toalett för kvinnor med sex bås.  I studien ingick att det spolades på alla sex toaletterna på en gång, kontinuerligt och alla båsdörrar var stängda.
Den röda plymen nedan anger luft med en hög nivå av föroreningar.* CFD-analysen visade att AeraMax Professional kunde förbättra inomhusluftens kvalitet genom att fånga upp och späda ut upp till 63,7 % av luftburna föroreningar.

Utan AeraMax Professional

CFD efter

Med AeraMax Professional Unit High

 Uppfångningens effektivitet:
63.7%  minskning av föroreningar

Se hur det fungerar!

 När AeraMax Professional är på plats, förtunnas föroreningarna snabbt och dras ut ur båsen mot luftrenaren. Rött anger förorenad luft. Blått anger renad luft.
CFD-animering utan

Without AeraMax Professional

Med AeraMax Professioanls höga effektivitet

AeraMax Professional är din bästa bundsförvant mot förorenad luft oavsett utrymme. Den bevarar hälsan och säkerheten för alla som vistas i byggnaden.

*Föroreningsmoln visas vid 2,5 miljondelar (ppm). Infångningseffektiviteten kommer att variera beroende på rummets geometri, placering av enhet, typ av förorening och andra faktorer.