AreaMax Pro inom hälsovården

Bättre luft i sjukvårdsmiljöer.

Hygien i sjukvårdsmiljöer är inte något som är “bra att ha” – det är absolut nödvändigt. Det som står på spel är viktigare i vårdmiljöer där baciller, virus, bakterier och andra patogener förs in med den gångtrafik som ständigt pågår. Detta gör det svårt att eliminera föroreningar.

Lyckligtvis kan du minska luftburna patogener: vårt sortiment av kommersiella kvalitetsluftrenare fångar upp luftburna bakterier, allergener och lukt, vilket ger en hälsosammare miljö för vårdgivare, personal, patienter och besökare.

Det här är bara några av de platser där AeraMax Pro kan skapa en omedelbar effekt:

AeraMax Pro i väntrum

Väntrum

Väntrum är ett paradis för patogener, och de som är sjuka minglar olyckligtvis med dem som inte är det, liksom med människor som redan har nedsatt immunförsvar. Lyckligtvis tar AeraMax Pro bort upp till 99,9 % av luftburna föroreningar i luften i sådana lokaler.

AeraMax Pro i undersökningsrum

Läkarmottagningsrum

1 av 4 som besöker sin läkare gör detta när de har drabbats av influensa och luftvägssjukdomar, t.ex. förkylning. Influensa och astma är några av de främsta orsakerna till att göra ett läkarbesök. AeraMax Pro avlägsnar upp till 99,9 % av luftburna föroreningar, vilket ger en hälsosammare miljö för både personal och patienter.

Toaletter

Förutom den typiska toalettlukten, har sjukhus och vårdinrättningar också det extra problemet med infektionsspridning, eftersom vissa toaletter används av både inkommande patienter och besökare. AeraMax Pro tar bort lukter, och har dessutom ett äkta HEPA-filter för att eliminera spridningen av baciller och virus.

AAFA-certifierad

Hantering av allergier och astma.

AeraMax Pro är den första kommersiella kvalitetsluftrenaren som har erhållit ett certifikat från AAFA för att vara astma- och allergisäkert. Denna certifiering tilldelas luftreningsprodukter där man vetenskapligt har kunnat bevisa att de bidrar till att uppnå målen om att reducera allergener.

Kämpa mot influensan

Reducera influensa.

Våra luftrenare eliminerade luftburna koncentrationer av influensa A (H1N1)-aerosol i en testkammare, och uppnådde 99,99 % minskning av viruset inom de första 35 minuternas drift.

Det man ser, det tror man på.

Läs referenser från andra förvaltare av sjukvårdsfastigheter och se hur AeraMax Pro påverkade inomhusluftens kvalité.

Behövs det mer bevis?

Ladda ned våra fallstudier och whitepapers.

var _ac = {}; // _ac.value = '19.99'; // Optioneel: voeg waarde toe aan conversies. // _ac.order_id = 'ABC123'; // Voeg je eigen order-id toe voor rapportage (optioneel) _ac.product = '123456'; // Webmaster: vervang op de productpagina 123456 door het product id. (function(d, t) { var a = d.createElement(t), s = d.getElementsByTagName(t)[0]; a.async = a.src = '//pixel.adcrowd.com/smartpixel/ddd1df443471e3abe89933f20d08116a.js'; s.parentNode.insertBefore(a, s); }(document, 'script')); _linkedin_partner_id = "3722697"; window._linkedin_data_partner_ids = window._linkedin_data_partner_ids || []; window._linkedin_data_partner_ids.push(_linkedin_partner_id); (function(l) { if (!l){window.lintrk = function(a,b){window.lintrk.q.push([a,b])}; window.lintrk.q=[]} var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; var b = document.createElement("script"); b.type = "text/javascript";b.async = true; b.src = "https://snap.licdn.com/li.lms-analytics/insight.min.js"; s.parentNode.insertBefore(b, s);})(window.lintrk);